Mål: Skapa ett bättre Lund

LKFs första Hållbara resplan fastställd – för klimatet och god hälsa!

Närbild röd cykel som någon trampar på.

Planen ska leda till att LKFs medarbetare har bra förutsättningar för såväl ett klimat­smart arbetsresande som för arbetspendling. Planen ska även bidra till god hälsa, vilket till exempel innebär att förutsättningarna för arbetspendling ska funka i allas vardag.

Den antagna hållbara resplanen innebär att alla resor inom arbetet ska ske på ett klimatneutralt sätt. Det kan vara att ta elcykel eller de poolbilar vi har idag.

– Fler alternativ, system och andra lösningar håller på att arbetas fram. Till exempel tecknades mot slutet av 2020 ett avtal som ger alla medarbetare möjlighet att få en egen förmånsbaserad cykel. Vi tittar exempelvis även på hur många bilpoolsbilar vi kommer behöva vid vårt nya kontor FutuRum och alla våra fordon är självklart fossilbränslefria. Det ska vara lätt och smidigt att resa klimatsmart i arbetet och vara stolt över att bidra till en bättre stad att bo och arbetar i, berättar Lena Nordenbro, hållbarhetschef.

”Fler alternativ, system och andra lösningar håller på att arbetas fram. Till exempel tecknades mot slutet av 2020 ett avtal som ger alla medarbetare möjlighet att få en egen förmånsbaserad cykel.”

Medelålders man i profil och motljus. Glasögon och svart tröja.

Christian Märs, skötselchef på LKF …

… Hur går arbetet med att göra LKFs maskinpark fossilbränslefri?

– Det går bra, de sista pusselbitarna föll på plats under december 2020 och nu drivs alla våra handmaskiner och redskap fossilbränslefritt. Det har dock inte gått att byta alla redskap till batteridrivna varianter, som vi önskade. I vissa fall har vi fått välja HVO-drivna redskap istället. Alltså hydrerande vegetabiliska oljor.

Hur har ni gått tillväga?

– Jag och mina skötselchefskollegor har gått igenom vilka maskiner och redskap som finns i våra områden i dag och hur behoven ser ut framåt. Sedan har Rolf Karlsson, fastighetsservicechef, hanterat upphandling och inköp.

Vad har personalen tyckt om övergången?

– I början hördes vissa negativa röster. En hel del tyckte om de bensindrivna maskinerna, kanske framför allt gräsklipparna. De tyckte att förändringen kändes jobbig. För att möta denna oro lånade Verkstadsavdelningen ut maskiner under året, så att alla kunde prova dem, säger Christian Märs och avslutar:

– Nu i efterhand känns det bara positivt. De batteridrivna redskapen är lättare, tystare och ger färre vibrationer än de bensin­drivna. Handgräsklipparna är möjligen lite klumpigare och lite svårare att använda när gräset är fuktigt. Klipparnas batterier räcker i 30 – 40 minuter och måste sedan bytas ut mot laddade. Men jag tänker att en liten extrapaus för att byta batterier inte är fel, för att minska risken för framtida arbetsskador.

Kvinna utomhus pekar mot en gräsklippare.

Exempel på batteridrivna verktyg.

Kvinna i profil med skyddsutrustning och såg.