LKF i korthet

Ett helägt kommunalt fastighetsbolag

Lunds Kommuns Fastighets AB (publ), LKF, bildades 1947 och är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget har en politiskt sammansatt styrelse och Lunds kommunfullmäktige fastställer LKFs ägardirektiv.

Medarbetare

LKF har 264 medarbetare

264

Illustration: Grön Sverigekarta där Skåne är markerat.

Cirka 40 procent av hyresmarknaden

LKF har totalt 10 210 (9 912) lägenheter, vilket betyder att fler än 20 000 Lundabor bor hos oss. Det gör LKF till det tredje största kommunala fastighetsbolaget i Skåne och till ett av de 20 största i Sverige.

Bostadsbeståndet motsvarar cirka 40 procent av hyresrätterna i kommunen, vilket gör oss till den enskilt största aktören på hyresrättsmarknaden i kommunen.  Andra stora aktörer på hyresmarknaden i Lund är AF Bostäder (studentbostäder), Heimstaden och HSB. Totalt finns det cirka 63 350 bostäder i Lunds kommun varav nästan 70 procent utgörs av lägenheter i flerbostadshus och specialbostäder. Av dessa är 45 procent hyresrätter, 30 procent bostadsrätter och 25 procent äganderätter.

Dessutom äger LKF merparten av kommunens äldre­boende, flera stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero torg och Karshögstorg med handel och service samt ett 40-tal attraktiva kommersiella lokaler i Lunds centrum.

LKF erbjuder hyresbostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby, Veberöd, Dalby och Revinge.

Antal lägenheter

Lund: 8 838

Dalby: 710

Södra sandby: 314

Veberöd: 143

Genarp: 124

Revinge: 58

Stångby: 23

Totalt antal lägenheter i Lunds kommun: 10 210

Antal lokaler: 324

Illustration: Grön karta över lunds kommun med tätorterna utmarkerade tillsammans med antalet lägenheter i varje ort. Tex. Dalby 710, Veberöd 143.
Illustraiton: LKFs vision: Fler och bättre hem. Hus med hjärta över sig.

LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem. Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Vi agerar hållbart och miljösmart. Vi söker mark så att vi kan bygga fler bostäder till rimliga kostnader. Vi investerar i framtiden genom att bygga nytt samt ta hand om och utveckla de fastigheter vi har. Vi ger våra hyresgäster möjligheter att påverka sitt boende så att deras hem blir bättre för dem.

10 210
Lägenheter totalt

15,1
Miljarder kronor

2020 uppgick marknadsvärdet på LKFs fastighetsbestånd till cirka 15,1 (14,3) miljarder kronor enligt gjord värdering.

20 000
Fler än 20 000 Lundabor bor hos oss