Medarbetare

På väg mot ett aktivitetsbaserat arbetssätt

Sedan 2019 arbetar cirka 25 personer på LKFs kontor på Lilla Tvärgatan aktivitetsbaserat (ABW). I april invigdes Lineros nya områdeskontor, format för just detta arbetssätt. Och under 2022 tas det stora klivet, när både det nya kontoret på Brunnshög och kontoret på Magistratsvägen går samma väg.

Skrivbord ovanifrån där en man sitter vid datorn. Har mus och tangentbord utspridda på bordet.

– Den digitala resan är en viktig del i omställningen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det handlar till stor del om att inte vara låst av pärmar i en viss bokhylla på en viss plats, utan att istället kunna arbeta med digitala verktyg oberoende av man befinner sig. Tanken är att arbetsuppgiften och den du ska samarbeta med just för dagen ska styra ditt val av arbetsplats, säger Anna Medin, projektledare för LKFs nya arbetssätt.

Hon tillägger:

– Men det handlar inte bara om det aktivitetsbaserade arbetet, utan om att vi tillsammans ska forma ett nytt arbetssätt som främjar kundfokus, starka team och arbetsglädje.

Under våren gjordes en enkät om ABW, som sändes både till de 25 medarbetare som ingår i pilotgruppen och även till alla övriga medarbetare på Lilla Tvärgatan. I enkätsvaren framkom bland annat att det fanns en viss skepsis till arbetssättet bland dem som inte är med i piloten. Under året har även ett antal möten ägt rum inom pilotgruppen, där framför allt praktiska problem tagits upp.

Pandemin har påverkat

– Vissa har upplevt det nya arbetssättet som rörigt och att ytorna för ABW är mindre trivsamma. Bland annat har vi fått önskemål om att ta fram fler ytor för spontana möten, säger Anna Medin.

LKF har inlett ett samarbete med konsulten My Workspaces, som har följt andra företag som gjort liknande övergångar.

– Tanken är att My Workspaces ska se till att vi inte missar något. Min roll är att projektleda arbetet och jag hoppas att så många som möjligt ska längta till det nya kontoret på Brunnshög. Under 2021 ska vi anordna utbildningar och förbereda oss så gott vi kan.

Stommen på plats

Bygget av det nya kontoret på Brunnshög har löpt på planenligt under 2020. När stommen finns på plats under 2021 kommer husets insida att ta form. Tanken är att kontorets möbler ska vara återbruksmöbler så långt det är möjligt. En annan tanke är att kontoret ska berätta något om LKF.

– I en workshop med alla medarbetare tog vi upp farhågor och frågor om det nya kontoret. Vi använde också input från workshopen för att arbeta fram ledord. Vi kom fram till att det nya kontoret ska vara hemtrevligt och mysigt och fånga in LKFs själ. Men inredningen ska inte bara fånga LKF av i dag, utan också berätta att vi har funnits i drygt 70 år. Möblerna vi väljer ska spegla en historia och representera LKFs tidslinje. Att använda oss av återbruksmöbler ligger också väl i linje med vårt hållbarhetsarbete, säger Anna Medin.

Fördel Teams

Avslutningsvis menar Anna att även om 2020 satt arbetet med ABW-piloten lite på prov, med många som arbetat hemma, så har det även funnits fördelar. LKF låg precis i startgroparna för att börja arbeta digitalt när pandemin slog till. Introduktionen av den digitala plattformen Teams fick därför en flygande start.

– 2020 har bjudit på nyttiga insikter inför flytten. Året har på många vis satt fingret på vilka problem och möjligheter digitalt arbete kan föra med sig; sådant som vi inte hade kunnat visualisera innan. Det har gjort att har vi bättre har kunnat ringa in vad vi saknar för att kunna arbeta helt platsoberoende, säger Anna Medin.

Leende medelålders kvinna med blont lockigt hår, blå sjal och grån vinterjacka med pälskrage. Röd tegelvägg i bakgrunden.

Anna Medin, projektledare för LKFs nya arbetssätt.

Fakta 2020

Aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW står för Actitivty Based Working)

Under 2022 flyttar många medarbetare in på LKFs nya kontor på Brunnshög. De nybyggda lokalerna kommer att vara anpassade efter ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Under 2019 inleddes ett pilotprojekt, som har fortsatt under 2020, där drygt 20 personer på kontoret på Lilla Tvärgatan ingår. Ambitionen är att alla berörda ska vara med på tåget inför flytten till Brunnshög. Det nya arbetssättet innebär i korthet att ingen har en fast arbetsplats, utan att var och en väljer sin arbetsplats varje dag, efter behov. Att digitalisera sitt arbetsmaterial och sitt arbetssätt är en viktig del i ABW. För pilotgruppen på Lilla Tvärgatan finns ett antal rum att välja mellan: fokusrum, ”surr-rum”, telefonrum och mötesrum. Pilotens deltagare har också ett låsbart personligt skåp. Samma sak gäller för dem som arbetar på LKFs nya områdeskontor på Linero, som fungerat som ett ABW-kontor sedan i april 2020.

2020 – fokus Hållbart Arbetsliv

Vårt engagemang och arbetsglädje hos medarbetare på LKF är en stark framgångsfaktor i vårt arbete med kundfokus, starka team och arbetsglädje. För att kunna fortsätta med våra framgångar är det viktigt att vi har goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv.

Må bra, Liv i balans & Arbetsglädje

Därför har vi under 2020 satsat extra på ”Ett hållbart arbetsliv” som handlar om att må bra, ha ett liv i balans och känna arbets­glädje. Det gånga året har vi fått tänka om, istället för att ställa in har vi fått ställa om och vi har därmed kunnat genomföra de flesta av våra personalaktiviteter.

Vi har tagit stora kliv med vår digitalisering och genomfört säkra aktiviteter även om vi inte kunnat ses i större grupper, till exempel kick-off utomhus, digital introduktion nyanställda, digital träning och digitala ledarforum.

Helt nya aktiviteter inom Hållbart Arbetsliv för 2020 är:

  • Deskbike, som möjliggör att motionera samtidigt som man sitter vid datorn.
  • Utveckling Tobaksavvänjningsprogram – flera medarbetare har genomfört tobaksavvänjning för att vi under 2021 ska bli en helt tobaksfri arbetsplats.
  • Utökat hälsoundersökningar – fler undersökningar för alla medarbetare över 40 år.
  • Möjlighet till förmånscykel – en förmån för både hälsa och miljö.