Mål: Erbjuda attraktiva hem

046-35 85 00

Lätt & Rätt service
– oberoende av hur du kontaktar oss

För att förenkla för hyresgästerna lanserade LKF under 2020 ­begreppet Lätt & Rätt service. Via ett enda telefonnummer, ­046-35 85 00, och en mejl, kundcenter@lkf.se, tas alla ärenden omhand av bolagets kundcenter. Den som ringer kan lika gärna vilja ställa sig i bostadskön som att felanmäla en rinnande kran.

– Vi vill göra det enklare för våra hyresgäster genom att samla allt på ett ställe, så att den som kontaktar oss inte behöver navigera mellan olika personer för att få hjälp, säger Hannah Billberg, chef för LKFs kundcenter.

Lätt & Rätt service sjösattes i princip samtidigt som pandemin bröt ut, vilket satte alla inblandade på prov. Till en början sjönk antalet felanmälningar kraftigt. Många hyresgäster var oroliga och ville inte ha hantverkare i sina lägenheter. Efter hand har dock både samtalen till kundcentret och felanmälningarna ökat.

Något som underlättat kundcenters arbete under pandemin är LKFs digitala kontaktvägar. En felanmälan går nämligen också att göra digitalt, via Mina Sidor på LKFs hemsida.

– Det är roligt att se att många hyresgäster, precis som vi, har använt de digitala kommunikationsvägarna. Då kan vi fortsätta att mötas, även när omvärlden förändras, säger Hannah Billberg.

LKFs digitala resa påbörjades före pandemin, men fick under 2020 en rejäl knuff framåt. Vissa digitala tjänster var alltså redan påbörjade, vilket gjorde steget kortare när det nu väl skulle tas.

Digitala tjänster som LKF erbjuder/använder:

  • Digitala hyreskontrakt och digital ­uppsägning.
  • Ett digitalt kund- och ärendesystem.
  • En Boportal, som samlar flera digitala tjänster på ett ställe. Tanken är att detta ska bli den framtida digitala vägen in till LKF. Ett pilottest inleddes i december 2020, på nybyggda Xplorion.
  • Skanning av fastigheter med hjälp av drönare.
  • Möjligheter till digitala möten via plattformen Teams, såväl interna som externa.
  • Digitala visningar av våra lägenheter vid uthyrning av nyproduktion.
  • Digital bokning av tvättider, bil- och cykelpooler.
Illustration: Lila mobiltelefon med ögon och hörlurar håller upp en skylt med texten "Lätt & Rätt Service"

Mål 2020:

84 % av hyresgästerna är nöjda med telefon- och besökstider. (2016: 80 % respektive 79 %).

Utfall:

88,4 % 2020 sammanvägt resultat (90,8 % för telefontider, 85,7 % för besökstider) (2019: 85,4 %).

Mål 2020:

80 % av kunderna är nöjda med åtgärder vidtagna till följd av synpunkter (2016: 76,4 %).

Utfall:

78,6 % 2020 (2019: 75,4 %).