Mål: Bygga fler bostäder

Krav på klimatdeklarationer i LKFs nyproduktion

Den 1 januari 2022 inför regeringen krav på att byggherrar ska lämna in klimatdeklarationer för nybyggda fastigheter. LKF arbetar aktivt med frågan och införde 2020 ett krav på att alla entreprenörer ska lämna in en klimatdeklaration vid byggets slut.

Leende medelålders man med tunt rödlätt hår och aningen skäggstubb. Svarta glasögon, ljusblå skjorta med en blå stickad tröja över.
Patrick Lindell, byggprojektledare.

Under 2019 deltog LKF i projektet ”Klimat­smart byggande till rimlig kostnad”, arrangerat av Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och IVL. Både entreprenörer och allmännyttiga bolag deltog och projektet resulterade i en vägledning: ”Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt”.

– Vi arbetade därefter vidare och inför 2020 beslutade vi att klimatdeklarationer ska utföras i alla projekt som skickats ut på anbud. Kravet är att den tekniska entreprenören ska lämna in en klimatberäkning för alla produkter som ingår i bygget, i samband med slutbesiktningen, säger Patrick Lindell, byggprojektledare på LKF.

Varför valde ni att göra detta?

– Ambitionen är att kunna ställa skarpare krav på sikt och göra det redan i anbudsskedet, men vi behöver lära oss mer först. Vi kan inte ställa krav på vilken CO2-påverkan olika material eller en hel fastighet ska ha förrän vi vet mer, säger Patrick Lindell.

Varför är frågan viktig?

– Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av de klimatpåverkande utsläppen i Sverige. Vi vill ta vårt ansvar och arbeta för att minska den klimatpåverkan.

Vad har ni lärt er?

– Vi har till exempel besökt en betongleverantör och försökt lära oss mer om hur klimatförbättrad/grön betong påverkar en konstruktion. Vi har också träffat prefab-­leverantörer, arkitekter och konstruktörer, för att diskutera frågan. Många är intresserade och jag tror att det kommer att handla om ett gemensamt lärande framöver.

LKF har tagit fram en klimatdeklaration för Norra Bullerbyn, berätta!

– Norra Bullerbyn ingick i projektet ”Klimat­smart byggande”, under 2019. Bullerbyn byggstartades dock redan 2018, då kravet på klimatdekaration alltså inte fanns, och det har varit tufft att få fram uppgifter i efterhand. Kort sagt så finns det en hel del att lära och förbättra utifrån detta projekt, som ändå blivit ett bra avstamp inför framtiden.

Hur tänker ni framåt?

– Vi kommer att fortsätta lära oss mer, både via egna projekt och via fler studiebesök och fortsatta diskussioner med entreprenörer och konstruktörer. Vi ska också göra ett nytt utvecklingsprojekt, där vi ska ha fokus på byggande ur ett helhetsperspektiv. Här kommer vi att titta på CO2-avtryck, både under produktionen och under fastighetens livslängd. Vi kommer, bland mycket annat, att just i detta projekt ställa krav på CO2-styrning i vår upphandling, avslutar Patrick Lindell.

”Vi har till exempel besökt en betongleverantör och försökt lära oss mer om hur klimatförbättrad/grön betong påverkar en konstruktion.”

Illustration: Grön cementblandare med blad som sticker ut ur den.

”Vi kommer att fortsätta lära oss mer, både via egna projekt och via fler studiebesök och fortsatta diskussioner med entreprenörer och konstruktörer. Vi ska också göra ett nytt utvecklingsprojekt, där vi ska ha fokus på byggande ur ett helhetsperspektiv. Här kommer vi att titta på CO2-avtryck, både under produktionen och under fastighetens livslängd.”