Intressentdialog

LKFs hyresgäster trivs i sitt hem – även under corona

I en oförutsägbar tid är det viktigare än ­någonsin att stanna upp och undersöka om man är på rätt väg. Därför skickade ­LKF ut en enkät med frågor om hur om hur hyres­gästerna uppfattat servicen sedan pandemin bröt ut.

400 slumpvis utvalda hyresgäster i olika bostadsområden fick möjlighet att svara på frågor kring hur de uppfattat LKFs arbete under våren och sommaren, sedan covid-19 bröt ut. Tanken var att få en ögonblicksbild av läget för att ta vara på allt det vi på LKF gör bra och förbättra det vi kan.

Undersökningen som genomförs av AktivBo, är inte lika omfattande som den årliga kundenkäten, men den kan ändå ge en signal på vad LKF behöver jobba mer med – samtidigt som den ger oss LKF:are beröm för att vi gjort ett bra jobb. Resultatet jämförs med ett fyrtiotal andra bostadsbolag i Sverige.

En del av undersökningen visar att hyres­gästerna fortsätter att trivas bra i sitt hem, trots pandemin. Hela 93 % trivs i hemmet, jämfört med 89 % som var snittet i Sverige.

– Vi är väldigt nöjda med det resultatet, speciellt när många av våra hyresgäster är hemma mer nu. Då känns det bra att ha fortsatt höga siffror på trivseln, säger  Sandra af Forselles, fastighetschef på LKF.

Även för den totala sammanställningen för hur LKF hanterat situationen, det som AktivBo kallar krishanteringsindex, klarar sig LKF väl i jämförelse med resten av de medverkande bostadsbolagen. Både lokalhyresgäster och bostadshyresgäster tycker att det har fungerat bra att ha LKF som hyresvärd under coronapandemin. I frisvaren går det att läsa bland annat att man uppskattar försiktighetsåtgärder och de insatser som LKF gjort.

Teckning i flera olika färger som ett barn har målat. Bland annat sol, regnbåge och streckgubbar.

Barnets vision om framtida lekplats.

Små barn + stora visioner = framtiden!

När det är möjligt bjuder vi gärna in till dialogträffar om hur närområdet kan förändras. Ett exempel på detta var i höstas när några av de minsta hyresgästerna i Gunnesbo kom förbi och tyckte till om vad som kunde bli ännu bättre med lekplatsen utanför huset.

Ett av barnen ritade bilden och sa: Först och främst vill jag att det ska finnas en linbana och sen en rutschkana, såklart. Ett lekhus och stort träd, för solen skiner alltid på sommaren och då vill man ha skugga.

Vi kommer att göra det bästa för att förverkliga det som är möjligt av den här visionen. Renoveringen av lekplatsen förväntas påbörjas under 2021.

Barn sitter på en tvättmaskin och kvinna håller i henne. Båda leendes in i kameran.

Invigning av tvättstugan 2019.

Tvättmedelsfri tvättstuga

I slutet av 2019 invigdes vår första tvättmedelsfria tvättstuga, ett pilotprojekt för att testa och utvärdera en teknik med stora potentiella miljövinster.  Nu sker en utvärdering av projektet, i vilket bland annat ingår resultat från en digital enkät som skickades ut till alla berörda hyresgäster. Läs mer om invigningen i 2019 års redovisning.

Närbild på en hand som håller mobil. Två pilar ovanför som pekar åt varsitt håll.

Ökad digital tillgänglighet och dialog.

Möjlighet till digitala utskick – med svar!

Under 2020 har LKF lanserat ett nytt system för att enklare kunna hantera både synpunkter och utskick via e-post. För oss var det viktigt att fortsätta skapa möjlighet för dialog, även när vi arbetar digitalt. Därför kan kunder alltid svara på alla våra digitala utskick via e-post om de har frågor. Frågorna hamnar då hos vår kundtjänst som finns där för att hjälpa till när det behövs.

Detta är bara några av de digitala dialogerna vi har utvecklat under 2020, läs gärna mer om teknikens möjligheter i artiklarna Vi bryr oss – även små insatser kan vara livsavgörande! och Lätt & Rätt service – oberoende av hur du kontaktar oss.

Varje höst sänder LKF ut en kundenkät till cirka 3 000 hyresgäster. 2020 var det 65,4 procent av dessa som svarade. Företaget, Aktiv Bo, som genomfört enkäten, har jämfört vårt resultat med ett 20-tal andra bostads­företag som har mellan 4 000 – 11 000 lägenheter.

I 2020 års enkät framgår bland annat (2019 års resultat inom parentes):

Illustration: Ansikte med headset.

89 %

tycker att det är lätt att nå LKF (87 %).

Illustration: Människa med flera sträck med punkter ut från kroppen.

86 %

tycker att LKF levererar bra eller mycket bra service (85 %).

Illustration: Sköld med ett hjärta i mitten.

82 %

känner sig trygga (82 %).

Illustration: klocka som visar att tiden går.

89 %

tycker att de får hjälp när det behövs (88 %).

Illustration: Skurhink med bubblor.

83 %

tycker att det är rent och snyggt (83 %).

Illustration: Flervåningshus med hjärta över taket.

93 %

trivs hos LKF (92 %) och 94 % (94 %) kan rekommendera oss som hyresvärd.

Närbild glaskristaller med frostad hand graverad i.

För tredje året i rad är vi på LKF nominerade till en Kundkristall för kundnöjdheten i våra hem!

I år är vi nominerade i kategorin ”Högsta produktindex”! Det är samma kategori som vi vann förra året – den som visar hur nöjda våra hyresgäster är med lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljöer. Kundkristallen delas ut av AktivBo till dem som får bäst omdömen av sina hyresgäster i olika kategorier i den årliga kundenkäten.

– Det ligger otroligt mycket arbete och engagemang bakom det fina resultatet i kundenkäten. Jag är glad och stolt över att återigen får en bekräftelse att våra kunder tycker att vi är en av Sveriges bästa hyresvärdar, säger Fredrik Millertson, vd.

Vinnaren av de nominerade företagen avslöjades under våren 2020, vinsten gick tyvärr inte till LKF det här året.

Djupintervjuer visar en lite annan bild av LKF

Under våren 2020, inför arbetet med att ta fram en ny affärsplan, lät LKF intervjua ett antal befintliga och presumtiva kunder samt ett antal medarbetare. Tanken var att bredda bilden av LKF som bolag och komplettera de återkommande kvantitativa NKI-mätningarna med en kvalitativ undersökning.

Djupintervjuerna genomfördes via telefon. Bland de 17 befintliga kunderna gjordes ett urval mellan personer som bott både länge och kortare tid hos LKF. De kom från olika områden och bodde i olika stora samt även olika typer av bostäder. Bland de 9 potentiella kunderna var det 4 som stod i LKFs kö och 5 som inte gjorde det. Ingen av de 9 intervjuade medarbetarna kom från samma avdelning. Frågorna ställdes inom i huvudsak tre områden: 1) Hyresrätt som boendealternativ, 2) Att vara hyresgäst hos LKF och 3) Att bo och leva hos LKF.

Bland svaren på hur det är att bo och leva hos LKF kom det bland annat fram att LKFs bostäder upplevdes som prisvärda och ”basic”. Medarbetarna ute i områdena upplevdes som tillgängliga och kontakten med dem personlig, medan det centrala LKF uppfattades som mer anonymt och otillgängligt. LKF upplevdes även som oflexibelt och stelbent. Bland dem som redan var hyresgäster upplevde många en brist på information. Flera pratade också om att det är för många trösklar för att flytta eller byta bostad inom LKF.

PwC, som genomförde djupintervjuerna, föreslår följande åtgärder för att skapa en bättre kundupplevelse och en starkare LKF-tillhörighet:

  • Ge kunderna ökad kontroll.
  • Ge kunderna ökad flexibilitet.
  • Tydliggör kundernas möjligheter.
  • Öka bekvämligheten.

Intervjuundersökningen och en rad andra insikter och diskussioner låg sedan till grund för den affärsplan som togs fram under hösten och som ska gälla 2021 – 2024.