Mål: Skapa ett bättre Lund

Hållbarhetsaspekt: Värdeskapande relationer med barn/ungdomar

Varför är detta viktigt för oss?

Ungdomars behov och önskemål är viktiga för oss, för att identifiera och möta det framtida behovet av bostäder och service. Genom att ge ungdomar möjlighet att påverka och delta i samhällsutvecklingen ger vi dem förutsättningar att känna sig värdefulla och behövda. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och vi har under året fortsatt att utveckla vårt arbete utifrån detta.

Hur arbetar vi? Bland annat på följande sätt:

  • Vi vill öka vår insikt om ungas tankar om framtidens boende samt etablera värdeskapande relationer till unga, främst i våra bostadsområden.
  • Vid en ombyggnad av till exempel en utemiljö arbetar vi med att nå barn och unga i våra bostadsområden, för att involvera och ta del av deras perspektiv i den fortsatta planeringen.
  • Vi erbjuder sommarvikariat för ungdomar. Under 2020 tog vi in rekordmånga; 68 ungdomar fick sommarvikariat hos oss.
  • Utemiljöerna vid de temporära bostäderna för nyanlända har varit i fokus under flera år. I dialog med främst barnfamiljer har utemiljön formats med bland annat en basketplan, odlingsmöjligheter och en sandlåda med leksaker.
  • Vi erbjöd under 2020 sommarpraktik i samarbete med kommunen. 13 ungdomar fick under tre veckor testa att arbeta med grönyteskötsel, städning, kommunikation och ekonomiarbete. I slutet av 2020 togs beslutet att öka satsningen på att erbjuda fler ungdomar en möjlighet till arbetslivserfarenhet, genom att sommaren 2021 anställa uppemot 50 sommarpraktikanter (utöver våra sommarvikariat).
  • LKF sponsrar runt 25 lokala föreningar, flertalet av dem inriktade på en aktiv fritid för barn och unga. Tillsammans med föreningarna arbetar vi för att få fler barn och unga att finna en aktiv fritid, genom att bland annat prova på aktiviteter i våra bostadsområden.
  • Vi erbjuder årligen praktik för studenter, bland annat från yrkesutbildningar inom fastighetsförvaltning, samt från högstadiet.
Två barn tränar tillsammans. En kille hoppar och står i luften.

Real Fighters En av flera ­föreningar som LKF sponsrar är Real Fighters. Under sommaren kunde barn hos LKF testa på thaiboxning gratis.

Ryggar på barn som kollar på en kvinna som visar ritningar.

Vid en grillträff i januari fick våra små grannar, på förskolan Hans och Greta, veta mer om vårt förtätningsprojekt Gränden. Vi vill skapa relationer och förtroende när vi påverkar boende, barn och verksamheter. Det är viktigt att vi berättar om vad som är på gång och att vi finns tillgängliga för frågor och synpunkter. Barnen lovade att hålla ett öga på bygget åt oss genom titthålet i byggplanket.

Närbild på ett stålhjärta i skarp sol.

”Hjärtat” är ett av många konstverk som skapats av barn och ungdomar som bor hos LKF. Genom barnens konstverk kan flera generationer mötas och glädjas tillsammans. Förhoppningen är att öka tilliten och känslan av samhörighet samt skapa starkare anknytning till det egna bostadsområdet.