Mål: Erbjuda attraktiva hem

Hållbarhetsaspekt: Trygghet och trivsel

Varför är detta viktigt för oss?

Ett tryggt hem för alla människor är kanske en av de viktigaste förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Grunden för hög trygghet och trivsel baserar vi på en god boendekvalitet med väl underhållna bostäder, en attraktiv utemiljö och god service till en rimlig hyra. LKF anser att möjligheter till delaktighet och inflytande över sitt boende är viktiga faktorer för ökad trivsel.

Hur arbetar vi? Bland annat på följande sätt:

 • Baserat på resultat i kundenkäten samt efter förslag från våra hyresgäster genomför vi aktiviteter för ökad trygghet och trivsel, till exempel belysningsåtgärder eller skapande av nya mötesplatser.
 • I samverkan med lokala hyresgästföreningar och andra lokala aktörer genomför vi trivselaktiviteter i våra bostadsområden.
 • Vi erbjuder hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll och tillval.
 • Vi samverkar med Hyresgästföreningen, bland annat om hyressättningsmodellen (Lundamodellen).
 • Vi har hög tillgänglighet till vår personal i bostadsområdena.
 • Vi etablerar ”Lätt & Rätt service”, ett arbetssätt för att utveckla ännu bättre service för våra kunder, bland annat via förenklade kontaktvägar.
 • Tillsammans med lokala hyresgästföreningar har vi bosamråd/bostadsmöten.
 • Vi samverkar med det lokala föreningslivet, exempelvis genom idrottsaktiviteter för barn och unga i våra bostadsområden.
 • Vi skapar möjlighet för delaktighet i exempelvis planering av utemiljöer.
 • Åtgärder för ökad säkerhet genomförs kontinuerligt, till exempel införandet av nyckeltuber.
 • Vi arbetar i enlighet med modellen för Huskurage, för att förhindra våld i nära relationer.

Mål 2020:

Ökad känsla av trivsel för våra hyresgäster, en ökning av NKI avseende trivsel till 93,7 %.

Utfall:

92,5 % år 2020 (2019: 92,4 %).

Mål 2020:

Ökad känsla av trygghet för våra hyresgäster, en ökning av NKI avseende trygghet till 81,4 %.

Utfall:

82 % år 2020 (2019: 82 %).

Flervåningshus fotograferat med drönare. Massor av människor sitter på sina balkonger och på innergård. Närbild man i profil framför en mikrofon.

Andi Joseph, spelade och sjöng.