Mål: Skapa ett bättre Lund

Hållbarhetsaspekt: Hållbart boende

Varför är detta viktigt för oss?

I takt med att våra kunder allt mer efterfrågar och även erbjuds hållbara lösningar, ökar kraven på att även LKF både möter och proaktivt erbjuder lösningar och förutsättningar för en hållbar vardag.

Hur arbetar vi? Bland annat på följande sätt:

 • I flera av våra nyproduktionsprojekt ingår medlemskap i bilpool.
 • Väl fungerande och trygga cykelparkeringar är prioriterat för oss. I vissa områden testar vi även nya typer av cykelställ, med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.
 • Vårt innovationsprojekt Xplorion är ett bilfritt boende, här testas ett mobilitetskoncept med bilpool, cykel- och lådcykelpool samt cykelverkstad.
 • Vi vill kunna erbjuda laddplats för elbil för alla hyresgäster. En ny strategi för etablering av laddplatser har arbetats fram under 2020. Under 2021 påbörjas etablering av laddhubbar i 10–20 bostadsområden.
 • Odling i odlingslådor erbjuds våra hyresgäster där möjlighet och intresse finns.
 • I samverkan med våra hyresgäster drivs bytesrum i våra bostadsområden.
 • Vi utvecklar en digital boplattform, där våra hyresgäster bland annat ska kunna boka bilpool, men även kunna komma i kontakt med varandra och för att dela tjänster, till exempel verktyg.
 • Vi skapar förutsättningar för våra hyresgäster att själva vara aktiva för att minska sin egen energiförbrukning, till exempel genom att vi installerar IMD, individuell mätning och debitering av varmvatten.
 • Våra hyresgäster har tillgång till fastighetsnära källsortering. Förutom fraktioner för förpackningar och tidningar, mat och restavfall, så finns det i flera områden kläd- och textilinsamling samt behållare för trädgårdsavfall och insamling av mindre elektronikavfall.
 • I ett bostadsområde i Centrum testas och utvärderas en tvättmedelsfri tvättstuga och i Xplorion testas automatdoserande tvättmaskiner.
 • Xplorion är vårt första rökfria boende.

Mål 2020:

Bibehålla att över 90 % av våra hyresgäster ska ange att de har bra/mycket bra förutsättningar för att agera miljömedvetet i sitt hem (NKI-mått år 2016: 91 %).

Utfall:

92,0 % (2019: 91,4 %).

Närbild elbil som laddas via koppling på en vägg.
Flera av LKFs nybyggnationer har möjlighet till bilpool.
Grå tegelfasad med glasdörr in mot färgglad tvättstuga.
Tvättstuga, Xplorion.
Närbild när någon trampar på en lådcykel med batteri.
Likaså är cykelpool ett uppskattat alternativ.