Mål: Skapa ett bättre Lund

Ett år av kraftsamling för framtiden

2020 blev ett annorlunda år. Vår avfallskampanj som planerades under året fick därför anpassas efter situationen. Vi ville gärna samla våra hyresgäster och berätta mer om avfallshantering och ha gemensamma aktiviteter på gårdsfester och andra sammankomster, men vi fick tänka om.

I våras köpte LKF in ett hundratal källsorteringskit till våra hyresgäster. Vi ville tillsammans med dem titta närmare på hur vi kan förbättra och öka förutsättningarna att källsortera i hemmen. Källsorteringskitten passar fint under vasken och är lätta att bära med sig till källsorteringsrummen.

Vi fortsätter att utveckla detta arbete. Vid varje nyckelutlämning får hyresgästerna på Rådhusrätten källsorteringskit tillsammans med information om sortering. Även på Råbylund har hyresgästerna fått källsoteringskit.

Vi tror att en trivsam miljö i våra miljöhus kan bidra till en större vilja att sortera sitt avfall. Under hösten invigdes ett speciellt miljöhus på Papegojlyckan, där hyresgästen omges av skogstapeter och fågelkvitter när de kliver innanför dörren. Förhoppningen är att en härlig miljö ska bidra till att hyresgästerna känner ökad trivsel, trygghet, stolthet och viljan att bidra och dra sitt strå till stacken och källsortera rätt. Vid invigningen delade vi ut källsorteringskit även här, vilket uppskattades mycket av våra hyresgäster.

Avfallsfrågan har lyfts internt under augusti och september månad. Oskar Niemi, miljöutvecklare på LKF, har haft utbildningstillfällen med vår personal ute i våra fastighetsområden. Engagemanget är stort inom LKF kring avfallsfrågorna.

Kommunikationsinsats planeras kring våra miljörum och UWS. Med dessa insatser vill vi öka medvetenheten ytterligare bland våra boende.

Vad hamnar i källsorteringen?

Avfallsmängderna 2020 uppgick till 5 887 ton, det är en ökning med 858 ton jämfört med föregående år. Anledningen till detta kan vara att fler handlar online vilket gör att avfallsmängdera flyttas från butiker till hemmet.

Soptunna illustration matavfall

Matavfall

14 %

Soptunna illustration mjölkkartong

Pappersförpackningar

9 %

Soptunna illustration metallburk

Metallförpackningar

1 %

Soptunna illustration plastflaska

Plast

5 %

Soptunna illustration färgad glasflaska

Färgat glas

2 %

Soptunna illustration ofärgat glasflaska

Ofärgat glas

2 %

Soptunna illustration bensin och målarburk

Farligt avfall

1 %

Soptunna illustration tröja och byxor

Textilier

1 %

Soptunna illustration bok

Returpapper

9 %

Soptunna illustration knuten påse

Restavfall

56 %

Här kan vi förbättra tillsammans!

LKF har haft som målsättning att fram till 2020 ska 60 % av hyresgästernas avfall sorteras. Eftersom 56 % av allt avfall är restavfall blir sorteringsgraden 44 %, vilket gör att målet inte nås. Restavfall kan vara sorterat eftersom en del produkter ska slängas där, men plockanalyser visar att det finns mycket avfall i restavfallet som kan sorteras.

Man med soppåsar pån väg att använda UWS- stationerna utomhus.
UWS- stationer på Gunnesbo/Nöbbelöv.
Flera personer utomhus pratar på avstånd. LKF-flagga i bakgrunden.
Säker dialog med hyresgäster utomhus.

Miljöhus att trivas i!

Under 2020 har LKF fräschat upp några miljöhus på olika områden i Lund. Här syns det nybyggda miljöhuset på Gråsparvsvägen som även det fick fin fond­tapet och fågelsång. Med högre trivsel hoppas LKF att ­hyresgästerna upplever det mer inspirerande och inbjudande att sortera bättre.

Miljörum med fototapet som en fondvägg: en skog där solen lyser genom träden.
Miljöhus Gråsparvsvägen.