Ekonomichefen har ordet

”Vi står starka och trygga ekonomiskt”

LKF har uppnått sina ekonomiska mål, såväl för 2020 som för perioden 2017 – 2020. Tf. ekonomichef Malin Wibäck ser tillbaka och ger oss sin lägesbild.

Porträtt leende kvinna som tittar snett ut från kameran. Blont axellångt hår, glasögon, vit skjorta och bege kofta.

Malin Wibäck tf. ekonomichef.

– 2020 har gått bra. Vi står starka och trygga ekonomiskt, trots den rådande situationen. Med våra uppnådda mål i bagaget sätter vi nu upp nya mål och kundlöften i vår nya affärsplan, som sträcker sig fram till 2024. I den kommer vi att ha andra och ännu mer utmanande nyckeltal än vi haft hittills, säger hon.

Har pandemin påverkat LKF ekonomiskt?

– Nej, den har inte påverkat oss särskilt mycket ekonomiskt. Totalt sett har vi haft ökade kostnader på drygt två miljoner, som går att relatera till pandemin. Det handlar framför allt om två utvalda insatser: Dels erbjöd vi våra lokalhyresgäster en hyresnedsättning och dels lanserade vi kampanjen #StarkaTillsammans, som vände sig till lokalhyresgäster och hyresgäster. Vår affärsmässiga och långsiktiga bedömning var att dessa kostnader var motiverade, säger Malin Wibäck och tillägger:

– Våra lokalhyresgäster är viktiga. De bidrar till att göra både stadskärnan och Lunds stadsdelscentrum attraktiva, levande och trygga, vilket i sin tur bidrar till att utveckla och göra hela Lund mer attraktivt. Om vi som hyresvärd inte ställer upp nu, vad får vi då för städer på sikt?

Varför har LKF klarat sig så pass bra?

– Jag skulle säga att det bland annat beror på att de kommersiella lokalerna utgör en ganska liten andel av vår totala omsättning. LKFs bestånd domineras ju av våra cirka 10 000 bostäder. Jag återkommer också till satsningen på hyresnedsättning för lokalhyresgästerna och kampanjen #StarkaTillsammans. Beslutet att satsa lite extra på kommunikation under 2020 tror jag också var bra och nödvändigt. Detta sammantaget har hjälpt oss framåt under året.

Vilka utmaningar har ni mött?

– Att ställa om ledarskapet till att fungera även när väldigt många av våra medarbetare arbetar hemifrån har varit en utmaning. Att skapa engagemang och hitta nya rutiner för ett helt nytt arbetssätt har tagit sin tid, men ändå landat väl.

”Beslutet att satsa lite extra på kommunikation under 2020 tror jag också var bra och nödvändigt. Detta sammantaget har hjälpt oss framåt under året.”