Bilaga 1

Fastighetsinnehav

Enheter som ägs eller på annat sätt nyttjas av LKF. PER 2020-12-­31, TKR