Mål: Erbjuda attraktiva hem

Aktiviteter med rum för alla

Under 2020 genomförde LKF en mängd olika aktiviteter för olika målgrupper:

Barn och yngre hyresgäster

Exempel: Föreningsaktiviteter under sommaren, insektsorkester och pyssel.

Äldre hyresgäster

Exempel: Gårdspelningar, allsångståg och tips om odling.

Hyresgäster i alla åldrar

Exempel: Träna med hunden, brandfiltutdelning och gårdsspelningar.

Hyresgäster med risk för att utsättas för våld i nära relation

Exempel: Kunskapsspridning i sociala kanaler, vykort i brevlåda och inslag i kundtidning.

Mål 2020:

Genom att öka antalet aktiva lokala hyresgästföreningar och/eller andra forum för delaktighet med minst fem föreningar/forum utvecklar vi hyresgästernas möjligheter att påverka sin boendemiljö.

Utfall:

5 stycken nya lokala hyresgästföreningar.

Odla solrosor i ditt område!

Aktivitet tillsammans med hyresgäster och även film med tips på hur man gör.

Närbild på hand som håller en brandfilt med LKF logga och text: Vi bryr os.
Brandfiltsutdelning 2020.
Närbild på 6 medarbetare utomhus, glada och hållandes brandfiltar.
Man och kvinna i LKF-kläder håller upp en brandfilt utomhus i ett bostadsområde.
Glada medarbetare delade ut brandfiltar i alla områden.
Ryggar av kvinna och barn i gula jackor som kollar på en orkester utklädda till insekter utomhus.
Insektsorkester besökte bland annat Väster.
Gult tåg ed text: Allsångståg. Parkerat på innergård med sjungandes kvinna, barn och utklädda personer.
Allsångståget rullade genom flera områden.
Bild ovanifrån, två personer boxas på en lekplats med blått underlag.
Thaiboxning, en av flera sommaraktiviteter.
Litet barn klätt i rosa går i en enorm såpbubbla.. Förändar och personal bredvid.

Vattenexperiment för hela familjen. 

Testa att göra experiment med vatten!

Under sommaren hölls flera föreställningar med vattenexperiment – uppskattat av många barn (och föräldrar).