Års- och Hållbarhetsredovisning 2020

Vår hållbara resa

Illustration flera olika människor i olika situationer, t.ex. jogging, promenad med vagn eller hund.

VD har ordet

2020 – året då vi ställde om istället för att ställa in

 

Läs mer

Illustration: Flerfamiljshus med hjärta ovanför taket.

Mål: Erbjuda attraktiva hem

Att skapa trygghet och trivsel i våra bostadsområden, bland annat via boendeinflytande, samt att skapa möjligheter för våra hyres­gäster att leva hållbart. Att arbeta med långsiktig förvaltning och underhåll samt att erbjuda hem för breda målgrupper.

Läs mer

Illustration: Byggkran

Mål: Bygga fler bostäder

Att bygga, ur alla tre perspektiv, hållbara fastigheter. Att bygga bostäder för alla målgrupper som vill bo i hyresrätt och att bygga i alla delar av Lunds kommun.

Läs mer

Illustration: Två flerfamiljshus där en stor blomma växer från ena taket.

Mål: Skapa ett bättre Lund

Att som en pålitlig samhällsaktör aktivt bidra till att utveckla Lund, bland annat via mer levande stadsdelscentrum och hållbara lokala energilösningar. Att arbeta för socialt hållbara bostadsområden, bland annat genom aktiviteter riktade mot barn och ungdomar samt åtgärder som gynnar integration.

Läs mer

Ryggar av kvinna och barn i gula jackor som kollar på en orkester utklädda till insekter utomhus.

MÅL: ERBJUDA ATTRAKTIVA HEM

Pandemianpassade vår- och sommaraktiviteter

LKF arrangerar varje år ett tiotal vårfester runt om i bostadsområdena. Pandemi-sommaren 2020 ägde istället flera mindre aktiviteter rum. Att tänka nytt gick utmärkt och vissa idéer kommer troligen att leva vidare.

Läs mer

Närbild rött tak med solceller.

MÅL: BYGGA FLER BOSTÄDER

Tillbaka på en hög nivå

Under 2020 har byggtakten åter varit hög på LKF, efter en lite lägre nivå 2019. De uppsatta målen har nåtts och under året har 322 bostäder färdigställts medan 304 bostäder har byggstartats.

Läs mer

Rött tegelhus i tre våningar med svarta loftgångar, fönster och tak. LKF-bil parkerad framför.

MÅL: SKAPA ETT BÄTTRE LUND

Delad bilpool testas i Dalby

Sedan den 15 oktober 2020 prövar LKF för första gången en delad bilpool. De nyinflyttade hyresgästerna på Klockan har tillgång till bilen under vardagskvällar och helger. LKFs anställda kan nyttja den under arbetstid, måndag till fredag.

Läs mer

Man med kavaj står utomhus på en upphöjning. Flera personer runt honom med avstånd mellan. Flerfamiljshus i gult tegel i bakgrunden.

MEDARBETARE

Ett år då mycket ställts om och gjorts på nya vis

Hr-arbetet under 2020 präglas i stor utsträckning av pandemin. Istället för att ställa in har ambitionen varit att ställa om, så långt det varit möjligt. LKF har under året också tagit stora kliv när det gäller att arbeta och mötas digitalt.

Läs mer

Lätt&Rätt service – oberoende av hur du kontaktar oss

För att förenkla för hyresgästerna lanserade LKF under 2020 ­begreppet Lätt & Rätt service. Via ett enda telefonnummer, ­046-35 85 00, och en mejl, kundcenter@lkf.se, tas alla ärenden omhand av bolagets kundcenter. Den som ringer kan lika gärna vilja ställa sig i bostadskön som att felanmäla en rinnande kran.

Läs mer

Illustration: Lila mobiltelefon med ögon och hörlurar håller upp en skylt med texten "Lätt & Rätt Service"