Väl rustade ser vi framåt

Väl rustade ser vi framåt

Fredrik Millertson, VD

Med en tillbakablick på mitt första hela arbetsår på LKF känner jag mig otroligt stolt och inspirerad. 2019 har präglats av hårt arbete och många goda initiativ; det känns som om vi verkligen är på gång och att vi står starkt rustade inför framtiden. LKF är fullt av initiativrika människor; nyfikna och redo att utveckla både sig själva och företaget.

Vi gör ett starkt 2019. Vårt ekonomiska resultat ligger helt i nivå med målen i vår strategiplan. När det gäller målet om att ha en fossilbränslefri förvaltning den 31 december 2020 så är vi i princip redan där. Det som återstår är att ersätta företagets gräsklippare och mindre verktyg med fossilfria alternativ, vilket sker under 2020.

Vid årsskiftet 2019/2020 hade vi 565 bostäder under produktion. Sett över den senaste femårsperioden har vi kunnat hålla en hög byggtakt, med cirka 300 byggstartade lägenheter per år. Inför 2020 har vi många byggprojekt på gång.

Ekonomiskt, ekologiskt och socialt

När det gäller hållbarhet är det viktigt för oss att ta ett helhetsperspektiv; vi vill vara såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt hållbara. I hållbarhetsarbetet har LKF flera mål och utmaningar. Ett tydligt mål är att vår egen förvaltning ska vara fossilbränslefri till 2020. Vi försöker också göra vår nyproduktion mer klimatsmart. Det har vi arbetat med i flera projekt, bland annat med vår totalentreprenör Otto Magnusson Bygg AB, men även med Sveriges Allmännytta. En stor möjlighet är att vi i vårt pilotbygge Xplorion kan testa flera klimatsmarta lösningar, bland annat solceller i kombination med laddningsbara batterier. I dagsläget är LKF det skånska fastighetsbolag med mest installerad effekt i solceller. Via solceller i vårt bestånd uppnår vi, vid årsskiftet 2019/2020, en installerad effekt på 1 419 kW.

Dessutom vill vi underlätta för våra hyres­gäster att leva klimatsmart, bland annat via olika lösningar för avfallshantering och återbruk. Vi vill också skapa bättre förutsättningar för mobilitet, via exempelvis cykel- och bilpooler samt en bättre laddningsstruktur. Detta kombinerar vi med olika satsningar på social hållbarhet, för att få hyresgästerna att känna sig trygga i sina hem och inkluderade i utvecklingen av sina bostadsområden.

Klimat- och energikicken

Sett till vad som hänt under året har jag Klimat- och energikicken i färskt minne, Allmännyttans årliga konferens som LKF var värd för i november. Över 300 deltagare kom till Lund, vilket gav oss möjlighet att visa upp både vår stad och delar av det vi arbetar med. Att jag anmälde LKF till här värdskapet hänger ihop med en av mina hjärtefrågor: att visa upp allt bra som sker på LKF.

När det gäller företagets kommunikation har vi under 2019 börjat att arbeta mer med film och rörlig media. Vi vill kommunicera långsiktigt och genomtänkt i våra kanaler samt vara lättrörliga i vårt arbetssätt. Allt för att nå effekt – både för analoga och digitala kanaler samt för intern och extern kommunikation – och helt i linje med tanken om öppenhet.

Bland övriga händelser från 2019 vill jag nämna att vi tilldelades Kundkristallen, för vårt arbete med kundservice. Jag vill varmt tacka alla engagerade medarbetare och våra hyresgäster för både förtroende och delaktighet. Vi var ett tjugotal personer som reste till Stockholm för att ta emot priset i februari och det känns fortfarande som årets stolthet. När det gäller kundenkäten för 2019 så har vi höjt oss ytterligare och fått vårt högsta serviceindex någonsin – 85 procent, vilket motsvarar en ökning med 1,6 procentenheter! Ett betyg som vi är mycket stolta över och som visar att vårt arbete med ständiga förbättringar och stort kundfokus ger effekt.

Organisationsutveckling med kundfokus

Så gott som hela 2019 har vi arbetat med att utveckla vår organisation, som kompletterar omorganisationen 2016. LKF har växt mycket, vilket kräver en lite förändrad organisation. Under 2019 har de sista pusselbitarna fallit på plats och våra ledord – kundfokus, starka team och arbetsglädje – börjar sippra ned i hela organisationen. Arbetet med vårt nya kundcenter är en del av de här förändringarna. Tanken är att det ska bli lätt och tydligt för kunden hur de kan nå oss, både digitalt och när de vill träffa oss fysiskt. Kundcenters nya chef anställdes under hösten och jag ser fram emot att följa gruppens utveckling.

Under 2019 har vi, parallellt med organisationsutvecklingen, arbetat mycket med utbildning i ledarskap. Vi vill ha modiga chefer! Under 2020 arbetar vi vidare med affärsmannaskap, genom en utbildning för alla medarbetare. Samtidigt som vi behöver bli bättre på att göra rätt saker i rätt tid, vill vi också gå från ett fokus på kostnader till att se mer till resultat.

Något som också präglat 2019 är vår ambition att arbeta aktivitetsbaserat. Just nu är vi ett tjugotal personer som börjat gå över till detta arbetssätt och fler är nyfikna. När vi om cirka två år flyttar in på vårt nya kontor på Brunnshög ska kontoret vara anpassat efter ett aktivitetsbaserat arbete. Det känns bra att vi har god tid att testa oss fram. En annan viktig sak i vårt nya sätt att arbeta är att vi skapar en kultur för ledarskap och medarbetarskap, som passar till det aktivitetsbaserade arbetssättet. Till nytta för kunder och medarbetare har vi även tagit fram en digitaliseringsstrategi för hur vi ska arbeta, både internt och externt. Vi har också varit en del av Allmännyttans digitaliserings­initiativ, där vi till exempel arbetar för att få olika fastighetssystem att bli mindre slutna.

Konsoliderade och redo

Sett till förändringar i vår omvärld verkar många vara överens om att konjunkturen nu börjar mattas av. Vi märker det genom att vi får in fler anbud på våra förfrågningar, till bättre priser. Den omtalade effektbristen
i Skåne möter vi bland annat genom vår satsning på solceller och laddningsbara batterier samt genom ett fortsatt fokus på sänkt förbrukning av primärenergi.

I detta konjunkturläge känns det helt rätt att vi konsoliderat både ekonomin och vår organisation. Vi står väl rustade med tydligt fokus på våra kunder, starka team, arbetsglädje, en fossilfri förvaltning samt en mer klimatsmart byggprocess.

När vi möter 2020 så gör vi det som en del i den nybildade bolagskoncernen Lunds Rådhus AB, tillsammans med tre andra dotterbolag. Jag ser bara fördelar: vi kommer närmare både kommunen och de andra bolagen och blir mer synliga för varandra. Helt i linje med vår tanke om en större öppenhet.

Lund i februari 2020

Fredrik Millertson, VD

”Under 2019 har de sista pusselbitarna fallit på plats och våra ledord – kundfokus, starka team och arbetsglädje – börjar sippra ned i hela organisationen.”

Närbild på grön keramiklogga där det står LKF, formad som domkyrkans siluett. En röd tegelvägg i bakgrunden.