Attraktiva hem

Vårfestligt med biologisk mångfald som tema

Att skapa socialt hållbara bostadsområden är ett av LKFs övergripande mål. Ett sätt att göra det mer konkret är de vårfester som LKF arrangerar, på ett tiotal av företagets bostadsområden. Utöver möten och aktiviteter är förhoppningen att festerna ska bidra till en ökad känsla av trygghet och trivsel.

– Genom att få grannar och LKF-medarbetare att mötas under lite mer avslappnade former hoppas vi kunna stärka den sociala samman­hållningen i våra områden. Satsningen görs i samarbete mellan oss och Hyresgästföreningen. Där det finns en lokal hyresgästföreningen så är de på plats och är involverade i planeringen, annars är någon från centrala Hyresgästföreningen med, berättar Britta Anfast, bosocial utvecklare på LKF.

Varje år väljs ett tiotal områden ut där det hålls en vårfest per område, under maj månad. 2019 ägde vårfester rum på följande områden: Genarp, Klostergården (två olika områden), Rådhusrätten, Väster, Centrum, Linero, Dalby, Södra Sandby och Nöbbelöv.

Temat för 2019 års vårfester var biologisk mångfald. Bland de aktiviteter som ägde rum kan nämnas: odla i kopp (en favorit i repris från 2018), inredning av insektshotell, besök av Folkbiblioteket eller ett pop-up bibliotek (med böcker som anknöt till temat), ansiktsmålning, en popcorn-maskin på hjul samt uppträdande av gymnaster från LUGI.

– Besöket av gymnasterna var jätte­populärt. Utöver sin uppvisning hade gymnasterna med sig madrasser och en trampett, så att de som ville fick prova på. Utöver LUGI Gymnastik så hade vi även andra samarbetspartners på de olika vårfesterna, till exempel Samordnaren mot våld i Lunds kommun, Rädda Barnen, Huskurage samt Kultur och fritid från Lunds kommun, som alla berättade om sina verksamheter, säger Britta Anfast.

Bland årets festbesökare valde 150 stycken att svara på en enkät. Generellt fick arrangemangen mycket positiva omdömen. Många tyckte att vårfesten var ett trevligt sätt att träffa sina grannar på. Att bli bjuden på fika och få se gymnasterna uppskattades också. Bland förbättringsförslagen efterlystes bättre information om festen och möjligheten att grilla.

Hur ser planerna ut inför 2020?

– Nästa år ska vi dra igång planeringen ännu tidigare än vi gjorde i år. Vi har också fått in ett önskemål om att arrangera loppis i samband med vårfesten och den möjligheten ska vi undersöka. Vi är gärna med och främjar återbruk, avslutar Britta Anfast.

En tjej har målat en kopp som hon håller i den ena handen. I den andra får hon frön att plantera av en LKF-kvinna som man ser bakifrån. Rött långt hår och fläta.

Vårfest 2019.