Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma den 29 april 2020 för fastställelse.

Lund den 26 februari 2020

Göran Brinck
Ordförande

Mattias Olsson

Claes Fleming

Ingrid Malmqvist Norin

Gert Andersson

Börje Hed

Ulf Nilsson

Fredrik Millertson
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats den 23 mars 2020

 

Anders Thulin
Auktoriserad revisor

 

Min granskningsrapport har lämnats den 23 mars 2020

 

Lennart Nilsson
Lekmannarevisor