Skapa ett bättre Lund

LKF – en viktig spelare i ett större sammanhang

Cirka 20 000 av Lunds invånare, eller var sjätte Lundabo, bor i någon av LKFs 10 000 lägenheter. Runt 9 000 sökte under årets sista kvartal någon av de 200 lediga lägenheterna. Våra medarbetares vardag handlar om att skapa fler och bättre hem. LKF arbetar aktivt med att skapa ett bättre Lund, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt.