Attraktiva hem

Renoveringen på Linero följd av forskare

LKFs renovering av området Eddan på Linero har studerats av en grupp forskare. De har följt tio utvalda lägenheter och mött de berörda hyresgästerna såväl före som efter renoveringen. En av forskarnas slutsatser är att renoveringen på Linero gett en stor effekt på energianvändningen.

Forskargruppen består av ett tiotal forskare med olika bakgrund och expertiskunskap, med inomhusmiljö som den gemensamma nämnaren.

– En bostad är ett väldigt komplext system. Här finns flera tekniska system som ska passa ihop, till exempel värme och ventilation. Dessutom är ju varje lägenhet ett hem, där människorna påverkas av inomhusmiljön samtidigt som människorna själva också påverkar miljön, säger Eja Pedersen, docent i miljöpsykologi och en av forskarna som studerat Eddans renovering.

Hon tillägger:

– Det är en fördel att vi är flera forskare som ser på detta tillsammans. Vi har studerat människan som en del i lägenhetens miljö. För oss är Linero som ett stort experiment, som vi aldrig hade kunnat fixa själva.

Forskarna valde ut tio lägenheter bland dem som ansökt om att delta; lägenheter med god spridning sett till de olika husen, lägenheternas storlek och på vilket vånings­plan de är placerade. Hyresgästerna fick besök av forskarna före och efter renoveringen samt även ytterligare ett år senare, när allt var injusterat.

Medelålders man planerar murgröna i ett orangeri.
Högst upp i huset finns ett orangerie.
Kvinna står och kollar på ett konstverk på en vägg. Konstverket ser ut som att ett barn har målar ett figur som håller en blomma. Vit tegelvägg och konstverk i stål.
Konstverk framtagna i samarbete med barnen på Linero.
En man står och vattnar nyplanterade växter runt en lakplats med rött fall skydd, gunga och sandlåda.
Lekplats utanför orangeriet.

Mätningar och beteenden

Forskarna har bland annat mätt partikelhalter, halten av koldioxid, inomhustemperatur och olika faktorer som påverkar inomhus­miljön samt även buller, dagsljus­insläpp och hur tekniken i lägenheten fungerar. De har även studerat människornas beteende, till exempel hur mycket de öppnar ventiler och fönster.

– Vi har intervjuat hyresgästerna om hur de till exempel förstår de olika systemen som finns i lägenheten. Vi har även haft ett frågeformulär som vi delat ut i hela området och vi har också arrangerat grupp­intervjuer på andra LKF-områden, sådana som ska eller har renoverats, berättar Eja Pedersen.

Vilka slutsatser har ni dragit?

– Vi ser bland annat att renoveringen på Linero har gett stor effekt på energianvändningen. Det har blivit ett område som är ett riktigt bra exempel på hur man kan renovera till en ”rimlig nivå”. Men vi ser också att om hyresgästerna öppnar sina fönster ”för mycket” så försvinner i princip den energivinst som renoveringen skapat. Det är en stor skillnad att öppna lagom och att öppna för mycket, säger Eja Pedersen och tillägger:

– Hyresgäster vill generellt sett inte lära sig hur lägenhetens system fungerar eller vara ansvariga för sin energianvändning. Men de vill däremot ha kontroll över sin inomhusmiljö. Vi tror dock inte att det här går att lösa genom mer information utan att det istället handlar om att skapa bättre design på reglerande redskap. Det ska vara lätt att göra rätt. I lägenheterna på Linero har LKF till exempel satt in spalter, som gör det lättare att öppna lagom.

Närbild på ett högvåningshus med vit fasad och inglasade balkonger. Lagga från ICA i nedre hörnan.
Linero torg.

”Det är en fördel att vi är flera forskare som ser på detta tillsammans. Vi har studerat människan som en del i lägenhetens miljö.”

Medelålders kvinna med grått axellångt hår och glasögon. Står utomhus framför en stor brun byggnad.
Eja Pedersen