MEDARBETARE

Öppenhet viktigt under organisationsutvecklingen

För att underlätta LKFs organisationsutveckling under 2019 har kommunikationsenheten varit en viktig aktör. Ambitionen har varit att skapa delaktighet och öppenhet kring pågående processer. Utifrån en strategisk plan har kommunikationen varit ett löpande stöd, på flera sätt och i olika kanaler.

– Vid större förändringar i en organisation är kommunikationsarbetet en framgångsfaktor. Att alla ska kunna få insyn i arbetet med organisationsutvecklingen har varit angeläget för oss. Vårt mål var att skapa delaktighet och engagemang – men även förståelse för de beslut som tagits, säger Linda Haddemo, kommunikationschef på LKF.

Vid början av året skrevs en kommunikationsplan för alla aktiviteter; en plan och ett arbete som sedan har justerats löpande efter behov och också förankrats hos ledningsgruppen.

– Kommunikationsplanen tog avstamp i fattade beslut och visade vägen fram. Både organisationsutvecklingen och kommunikationen har sedan skett i etapper. Vartefter chefsrekryteringarna har blivit klara har vi informerat om dem. Vi har ockskapat en särskild plats på intranätet, där vi samlat all information om omorganisationen och där ett ”kommunikationspaket” med underlag och presentationsmaterial finns för chefer, att föra vidare i sina forum med medarbetare. Att prata om syftet och målet är centralt i ett förändringsarbete – detta är tydligt i kommunikationspaketet.

Utöver detta så har kommunikationsavdelningen under året producerat filmer, bland annat ”Fredriks fem frågor” varje månad. Här får en anställd ställa sina frågor om den nya organisationen till vd Fredrik Millertson. Ett relativt nytt sätt för LKF att kommunicera, som blivit uppskattat.

Linda betonar också vikten av att hela tiden lyssna och ta samtal med medarbetare i alla möjliga forum, för att stämma av läget.

– Så fort vi fångat upp frågor om organisationsutvecklingen så har det varit en självklarhet att ha med dem i Fredriks video­månadsbrev. Vi har arbetat strategiskt och parallellt i olika kanaler och tanken har varit att budskapen ska förstärka varandra. Vid våra ledarforum har informationen spridits, precis som på arbetsplatsträffar, workshops och under vår ledarutbildning. Genom att vara transparenta och konsekventa vill vi slå hål på myter och rykten, säger hon.

Linda hoppas att det är fler som under året har insett vikten av kommunikation för att nå effekt. Och att det är extra angeläget att kommunicera vid förändringar.

– Det är viktigt att vara flexibel och ha ett helhetstänk i kommunikationsarbetet, med fokus på uppföljning. Då kan vi bli bättre, tydligare och mer innovativa. Med kommunikation kan man bidra till en ökad delaktighet och fler nöjda medarbetare – vilket i sin tur bygger varumärket LKF.

En datorskärm på ett skrivbord som spelar upp "Fredriks fem frågor januari 2019".
Glad medelålders kvinna med längre blont hår och stort leende på läpparna. Röd kavaj och vit skjorta. Händerna knäppta framför sig-
Linda Haddemo

”Det är viktigt att vara flexibel och ha ett helhetstänk i kommunikationsarbetet, med fokus på uppföljning. Då kan vi bli bättre, tydligare och mer innovativa.