Attraktiva hem

Ombyggnad med fokus på hyresgästdialog

LKFs renovering av 681 lägenheter på Linero har pågått sedan 2015 och ungefär 75 procent av lägenheterna är nu klara. De områden som berörs är Eddan och Havamal. Ett stort fokus på dialog och involvering av hyresgästerna har blivit en framgångsfaktor.

Bild på Linero 1972, bara massa cement och grått.

– Många är intresserade av hur vi arbetat med hyresgästdialogen och kallar vårt arbete för ett framgångskoncept. I de hus där vi haft pågående ombyggnad har samtliga hyresgäster varit nöjda med den kontakt de haft med oss, berättar ombyggnads­administratör Victoria Silfverberg på LKF, som varit med från projektets inledning.

När arbetet drog igång var Victoria helt ny på LKF och fick i uppdrag att ansvara för att kommunikationen med hyresgästerna fungerade, genom hela renoveringen. Hon beskriver en lite trevande start och säger att de lärt sig mycket efter hand.

– Vi har verkligen satsat på dialogen med hyresgästerna. Det har tagit en del tid, men blivit bra. Kontinuerlig feedback från våra hyresgäster har varit ovärderligt för att kunna förfina och utveckla vår kommunikation under ombyggnaden, säger Victoria Silfverberg.

Kommunicera tidigt

När renoveringen av miljonprogramsom­råden nu fortsätter inom LKF, tar man med sig den kunskap som Victoria varit med och byggt upp. Nästa område som står på tur är Klostergården i Lund.

– Genom att kommunicera i ett tidigt skede förbereder vi hyresgästerna för vad som kommer att hända. Vi arbetar proaktivt och öppet, vilket skapar förtroende och trygghet hos våra hyresgäster, säger Victoria Silfverberg och fortsätter:

– När vi informerar inför ombyggnadsstart är vi tydliga och berättar sakligt hur det kommer vara under renoveringsperioden, vi försöker inte försköna. Vi vill vara transparenta och skapa förtroende. Ofta tänker inte hyresgästerna på att ombyggnaden kan påverka dem mer än när vi är inne i just deras lägenhet.

Lika viktigt som det är att börja informera tidigt är det att sedan fortsätta göra det kontinuerligt, om allt som händer, litet som stort.

Energieffektivisering och stambyte

De berörda fastigheterna var i stort behov av underhåll och de åtgärder som genomförts är: stambyte med komplett badrumsrenovering, ny el i lägenheterna, modernisering av entréer, åtgärder med utemiljön samt åtgärder för energieffektivisering.

Husen på Linero är byggda i slutet på 1960-talet och i början av 1970-talet. Huvudanledningen till att renoveringsarbetet drogs igång var en önskan om att ta ett helhetsgrepp om området. Utöver renoveringen av de befintliga husen har LKF även varit delaktiga i att forma om centrum, nu omdöpt till Linero torg. Företaget har också byggt sex svarta punkthus i fem våningar (Lunds första flerfamiljshus i passivhustyp) i området Oden, i anslutning till kvarteret Havamal.

– Ambitionen var att hitta en bra balans mellan standarharhöjande åtgärder och underhållsåtgärder. Ombyggnaden har skett på ett kostnadseffektivt sätt, där vi varit måna om att våra hyresgäster skulle kunna bo kvar även efter ombyggnaden.

De som önskat en större renovering i samband med ombyggnaden har haft möjlighet att välja till det, via ett rabatterat pris på tillval och HLU-åtgärder, Hyresgästsstyrt lägenhetsunderhåll. På så sätt har våra hyresgäster haft möjlighet att påverka hur mycket lägenheten skulle renoveras, avslutar Victoria Silfverberg.

Yngre kvinna med långt blont hår, blåa ögon och leende på läpparna. Står utomhus och har en blå skjorta på sig.

Victoria Silfverberg

Fakta

Målen med renoveringen på Linero har varit att: förbättra både arkitekturen och utemiljön, undvika underhållsbehov under tio år efter avslutat arbete, vidta kraftiga energibesparingsåtgärder, förbättra innemiljön samt att skapa bättre samverkan med hyresgästerna. LKF har varit en del av det EU-finansierade projektet Cityfied, där energibesparingsåtgärderna på Linero har ingått, med målet att uppnå en energibesparing på 31 procent. Enligt IVL:s utvärdering av Cityfied uppfyller LKF den önskade energibesparingen. Erfarenheter från ombyggnaden av Eddan har genom Cityfied spridits till andra deltagande europeiska städer och LKF har fått ta del av deras erfarenheter. Projektet slutrapporterades i mars 2019 och var en av de satsningar som valdes ut som vinnare i Smart 50 Awards energikategori 2018. Ombyggnaden på Eddan fick också ett hedersomnämnande vid Sveriges allmännyttas utmärkelse Årets renoveringsprojekt 2019.