Bygga fler bostäder

Närbild på en tegelfasad i nästan svart tegel.
Närbild på gula brevlådor mot en brunbränd tegelvägg
Husfasad i rött tegel och röda balkonger i plåt.
Närbild på röd tegelsten med en ventil.
Närbild på en gul tegelvägg som efter halva bilden börjar bli allt mer ur fokus.
Närbild på en brun tegelvägg där det står 7A med stora bokstäver. Tak i ljust trä.
Bild på en anslagstavla på en husvägg där det står "Hyresgästlokal"
Närbild på en fasad i trä och svart tegel som bryter av.
Närbild på solceller som sitter på ett rött tak.

Fasadbilder från våra hus i Lund.

Nytt avtal med SundaHus

LKF strävar efter att skapa en sund och hållbar boendemiljö för sina hyres­gäster. För att öka kontrollen över vilka material som byggs in i företagets fastigheter tecknades hösten 2019 ett utökat avtal med SundaHus i Linköping AB. Såväl material i nyproduktion som material som används vid underhåll och renoveringar kommer att registreras i SundaHus Miljödata.

– Vi gör vad vi kan för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle och har successivt och på olika sätt skärpt kraven på våra leverantörer när det gäller vilka material de använder. Utan bra verktyg är det här arbetet svårare, men med större tillgång till SundaHus databas kommer vårt arbete att bli enklare, säger Anna Seeger, fastighetsingenjör inom underhåll på LKF.

SundaHus gör en klassificering av alla material som läggs in i databasen. LKFs målsättning är att endast använda A-och B-klassade material, men vissa undantag kommer att godkännas inom produktgrupper där det är svårt att hitta alternativ. Om leverantören som bygger åt LKF vill använda ett material som ännu inte är registrerat, måste de be materialtillverkarna att lämna in produktinformation till SundaHus, som sedan klassar produkten.

All berörd personal, ett fyrtiotal personer inom LKF samt ramavtalsentreprenörer, kommer under 2020 att erbjudas en kurs för att kunna använda sig av databasen. Anna Seeger är en av dem som kommer att vara med och hålla i trådarna för både utbildningen och införandet av SundaHus på bredare front inom LKF.

– Vinsten är att vi kommer att få en större kontroll över vad som byggs in i våra fastigheter. Vi får en större överblick och en bättre helhet. Vi vill också minska risken för att våra hyresgäster och medarbetare utsätts för hälsoskadliga ämnen; vi vill ju till exempel inte bygga in utfasningsämnen i våra fastigheter. Med bättre kunskap om vilka material som finns i våra fastigheter ökar möjligheterna att kunna återanvända eller återbruka materialet, säger Anna Seeger.

Fasad av ett grått modernt hus. Stort träd framför. Grön gräsmatta och buskar. Solen skiner.
Närbild på en tegelfasad i nästan svart tegel.
Närbild på en fasad i trä och svart tegel som bryter av.
Husfasad i rött tegel och röda balkonger i plåt.
Närbild på gula brevlådor mot en brunbränd tegelvägg
Närbild på solceller som sitter på ett rött tak.
Närbild på röd tegelsten med en ventil.
Närbild på en gul tegelvägg som efter halva bilden börjar bli allt mer ur fokus.
Närbild på en brun tegelvägg där det står 7A med stora bokstäver. Tak i ljust trä.
Bild på en anslagstavla på en husvägg där det står "Hyresgästlokal"