Not 6 Taxekostnader

2019 2018
Uppvärmning 89 91
Fastighetsel 21 16
Vatten 28 28
Sophämtning 20 20
158 155