Not 35 Räntor och utdelningar

2019 2018
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -51 -50

-51 -50