Not 25 Antal aktier och kvotvärde

Namn Antal aktier Kvotvärde
Aktier 120 000 1 000
  120 000  

Tillskjutet kapital uppgår till 90,5 mkr vilket ligger till underlag för beräkning av utdelning till Lunds kommun. 29,5 mkr är kapital genom fondemission.