Not 24 Kortfristiga placeringar

Namn Bokfört värde Marknadsvärde
Räntetak 11 11
11 11