Not 19 Avtalade åtaganden om utförande av byggnation

Projekt Totalt Kvarstående Färdigtidpunkt
Hammocken, Södra Brunnshög 286 26 2020
Bullerbyn, Norra Fäladen 216 10 2020
Klockaren, Dalby 83 24 2020
Xplorion, Södra Brunnshög 96 24 2020
Kryptan, Södra Sandby 171 97 2021
Kuylenstjerna, Genarp 61 61 2021
Ådan, Väster 56 54 2021
Gränden, Norra Fäladen 391 269 2021
Skymningen, Södra Brunnshög 213 208 2022
  1 573 771