Not 12 Exceptionella intäkter

Under året har LKF erhållit 13 mnkr avseende försäkringsersättning i samband med brand på Kollegievägen.

Under föregående år har ersättning erhållits till följd av förseningar avseende temporära bostäder och Sofieberg uppgående till 20 mnkr.