Not 11 Eventualförpliktelser

2019 2018
Garantibelopp Fastigo 2 2
Avsättning pensioner VD 1 1

3 3