Medarbetare i siffror

Medelåldern på samtliga anställda

Kvinnor (år)

43,5

Män (år)

46,5

Totalt (år)

45,5

100 %

av personalen omfattas av kollektivavtal

Anställningstid i genomsnitt

Tjänstemän

Kvinnor (år)

5,8

Män (år)

8,3

Totalt (år)

6,9

Kollektivanställda

Kvinnor (år)

11,5

Män (år)

10,5

Totalt (år)

10,8

Totalt

Kvinnor (år)

7,7

Män (år)

10,1

Totalt (år)

9,2

Mångfald

Ledningsgrupp
Kvinnor 3
Män 6
Totalt 9

ÅLDER

Kvinnor Män
0-29 0 0
30-50 2 3
51- 1 3
Styrelse
Kvinnor 3
Män 9
Totalt 12

ÅLDER

Kvinnor Män
0-29 0 0
30-50 0 3
51- 3 6
Totalt antal anställda*
Kvinnor 96
Män 150
Totalt 246

ÅLDER

Kvinnor Män
0-29 11 17
30-50 58 69
51- 27 64

*Tillsvidare, visstid, vikarie etc

Antalet anställda 31/12 2018

Antal tillsvidare anställda
Kvinnor 60
Män 146
Totalt 236
Antal visstids anställda
Kvinnor 6
Män 4
Totalt 10
Totalt antal anställda
Kvinnor 96
Män 150
Totalt 246

Antalet anställda som arbetar hel- resp deltid 31/12 2018

Antal tillsvidare anställda som jobbar heltid
Kvinnor 81
Män 142
Totalt 223
Antal visstids anställda* som jobbar heltid
Kvinnor 5
Män 3
Totalt 8
Totalt antal anställda som jobbar heltid
Kvinnor 86
Män 145
Totalt 231
Antal tillsvidare anställda som jobbar deltid
Kvinnor 10
Män 4
Totalt 14
Antal visstids anställda som jobbar deltid totalt
Kvinnor 0
Män 1
Totalt 1
Antal anställda som jobbar deltid totalt
Kvinnor 10
Män 5
Totalt 15

* Allmän visstid, vikariat, provanställningar

Antalet nyanställda 1/1 – 31/12 2018

Totalt
Kvinnor 11
Män 17
Totalt 28

varav 2 ledde till sjukskrivning (1–3 dgr)

ÅLDER

Medelåldern på samtliga nyanställda

Kvinnor (år)

39,1

Män (år)

43,0

Totalt (år)

41,5

Personalomsättning**

6,7 %

** (IB+UB)/2 = 16/ (230 + 246)/2

Arbetsskador och frånvaro

Antal arbetsskador
Kvinnor 2
Män 9
Totalt 11

Korttidsfrånvaro 1–14 dagar

TOTALT

2,11

Långtidsfrånvaro >15 dagar

TOTAL

2,41

SJUKFRÅNVARO TOTAL

4,52