Skapa ett bättre Lund

LKFs första tvättmedelsfria tvättstuga

I mitten av oktober 2019 invigdes LKFs första tvättmedelsfria tvättstuga. Hyresgästerna på Grönegatan/Kattesund kan sedan dess välja mellan att ”tvätta som vanligt” eller att prova att tvätta utan tvättmedel.

Hur fungerar det?

Illustration på hur vattnet går från kran, genom ledningar, till tvättmaskin, tvättar kläderna och sedan ut ur tvättmaksinen

1. enkelt uttryckt går metoden till så att vattnet filtreras i flera steg innan det pumpas in i tvättmaskinerna. Filtreringen gör vattnet avjoniserat och rensar bort de salter och mineraler som normalt finns i kranvattnet.

2. Resultatet blir ett extremt rent och avjoniserat vatten, som när det kommer i kontakt med tvättens textilier gör att smutsen lossnar från tygets fibrer.

3. Dessa oönskade partiklar transporteras bort med sköljvattnet och lämnar tyget rent och fritt från kemikalier.

Avsaknaden av salter och mineraler ger kortare torktider, vilket i sin tur leder till en lägre energi­åtgång och att slitaget på torktumlarna minskar.

Filtersystemet heter DIRO och levereras av företaget SWATAB i Malmö.

– I vår första tvättmedelsfria tvättstuga vill vi testa och utvärdera en hållbar tvättmetod, tillsammans med våra hyresgäster, säger Lena Nordenbro, hållbarhetschef på LKF.

Invigningens hyresgäster var nyfikna och ville veta mer om metoden. Vissa hade ingått i pilotgruppen och redan provtvättat. Eva Andersson var en av dem:

– Jag hade med mig en vit linneduk, som mina barnbarn hade lämnat Nutellafläckar på. Den blev kritvit efter tvätten och hade inga fläckar kvar efteråt. Jag kommer absolut att prova den här tvättstugan; det vore fantastiskt om detta funkar. Då kan vi både spara pengar och även gynna miljön.

Torbjörn Larsson, biträdande fastighetschef på LKF, berättade att han själv inledningsvis varit tveksam till satsningen.

– Vad är detta för stollerier tänkte jag när jag först hörde talas om det. Men efter att jag själv provtvättat släppte mina tvivel. Jag såg med egna ögon att det funkade och tappade verkligen hakan. Då förstod jag att denna metod står sig väl jämfört med andra. Nu känner jag mig glad att vi kan erbjuda våra hyresgäster tvättmedelsfri tvätt, sa han.

Pilotprojektet kommer att utvärderas. Bland annat kommer energiförbrukningen att mätas, vattenprover att tas och hyresgästerna kommer att få berätta hur de upplever tvättresultatet. Om pilotprojektet slår väl ut kommer metoden att prövas även på nyproduktionsprojektet Xplorion på Brunnshög.

Peter Gradin, LKFs områdesvärd för de aktuella husen och tvättstugan, berättar om sina intryck.

– Jag blev imponerad när vi provtvättade. Det är i och för sig inget mirakel, metoden tar inte bort alla fläckar. Men det gör ju inte vanligt tvättmedel heller utan någon form av fläckborttagning. Dessutom ger metoden flera fördelar: den är bra både för miljön och för att minska kontaktallergi. Den gör det dessutom möjligt att spara pengar för hyresgästerna, eftersom inget tvättmedel behöver köpas in. Vi hoppas också på att kunna förlänga livslängden på våra tvättmaskiner och att vi inte ska behöva göra så mycket service eller underhåll på dem.

Pratbuggla: Hallå där! Rolf Karlsson, Fastighetsservicechef på LKF
Glad leende medelålders man med fyrkantiga glasögon och skägg. Knäppta händer.

… hur går arbetet med att göra LKFs fordonsflotta fossilfri?

– Det går bra! I början av 2019 installerades våra två HVO*-tankar: en i Dalby och en i Södra Sandby. Alla våra maskiner som förut gick på diesel går numera på HVO. Av företagets totalt 56 bilar så är 15 stycken elbilar, 21 gasbilar och 20 HVO-bilar.

Hur tänker ni när det gäller elmopeder och elcyklar?

– Elmopederna är väldigt dyra, så vi har minskat ned på dem, till förmån för elcyklarna. Just nu har vi åtta stycken låd-elcyklar för skötselpersonalen.

Kommer LKFs fordonsflotta att vara fossilfri den 31 december 2020?

– När det gäller vanliga bilar så är vi fossilfria redan den 1 januari! Alla traktorer går på HVO, så där är vi också hemma. Det som återstår att lösa är våra gräsklippare. En del av dem går på HVO, men vi har fortfarande cirka 10 stycken bensindrivna, som vi ska vi försöka få bort under året. Problemet med de eldrivna gräsklipparna har varit att många har stora och tunga batterier, men utvecklingen går snabbt framåt och mot slutet av året ska vi vara i fas även när det gäller gräsklippare.

*HVO står för Hydrerade vegetabiliska oljor

Illustration: Flera el-bilar som laddas vid laddstolpe. Gröna och vita ritade bilar.