Skapa ett bättre Lund

LKF stöttar basketklubbens integrationsarbete

Basketklubben IK Eos har ett stort engagemang och en mängd aktiviteter för människor som är nya i Sverige. 2016 bildade de Eos Cares, ett program för integrationsverksamhet som varje vecka engagerar hundratals människor. Tillsammans med bland annat LKF ska det goda arbetet nu spridas.

En basketboll och ett jordklot bredvid varandra.

IK Eos verksamhet för nyanlända tog fart under hösten 2015, när flyktingströmmen var stor. Ett språkcafé och ett basketlag för ensamkommande flyktingungdomar fanns bland de första idéerna.

– Vi växte fort med fler caféer och fler sociala aktiviteter på områden som inte alls hade med basket att göra. Vi ordnade utflykter, startade en öppen förskola och höll hemspråksgrupper bland annat. Vi äger ju Eos-hallen och såg att vi kunde använda den för lokalsamhället i stort och det fortsätter vi göra, säger Axel Wallin.

Eos sociala och inkluderande arbete manifesteras bland annat i ett projekt som stöttas av Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) och pågår fram till 2021. LKF och Skånes Basketbollförund är projektets två huvudparter.

– Vi har skapat en modell för hur ideella verksamheter kan bli en viktig aktör och naturlig samarbetspartner för offentliga och privata aktörer. Idag har vi en stark roll i civilsamhället, med ett brett nätverk som utvecklar nya projekt tillsammans med andra. Integration ligger i linje med våra och andra föreningars värderingar och ger både oss och de som kommer till oss en möjlighet att växa och utvecklas, säger Axel Wallin.

För LKF är samarbetet en naturlig del av arbetet med att bygga ett hållbart och inkluderande Lund.

– Föreningslivet är en viktig del i inte­grationsarbetet och något vi självklart vill stötta. Med våra kontakter i bostadsom­rådena kan vi visa andra bostadsbolag vilka styrkor det finns i samarbeten med förenings­livet, säger Britta Anfast, bosocial utvecklare på LKF.

”Vi har skapat en modell för hur ideella verksamheter kan bli en viktig aktör och naturlig samarbetspartner för offentliga och privata aktörer.”

Två lärare står i en ring med barn. Kvinnan gestikulerar med händerna och mannen dribblar med en basketboll bredvid henne.
Leende flicka kastar en boll till en flicka som står med ryggen mot kameran. Gympasal med ribbor i bagrunden
Medelålders blond man med brun tröja.
Axel Wallin