LKF I KORTHET

Ett helägt kommunalt fastighetsbolag

Lunds Kommuns Fastighets AB (publ), LKF, bildades 1947 och är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Bolaget har en politiskt sammansatt styrelse och Lunds kommunfullmäktige fastställer LKFs ägardirektiv.

Illustration av Sverigekarta med text: "LKF är bland de 20 största kommunala fastighetsbolagen i Sverige" och "LKF är det tredje största kommunala fastighetsbolaget i Skåne"

MEDARBETARE

LKF har 246 medarbetare

I grönt: 246

CIRKA 40 PROCENT AV HYRESMARKNADEN

LKF har totalt 9 912 (9 695) lägenheter, vilket betyder att fler än 20 000 Lundabor bor hos oss. Det gör LKF till det tredje största kommunala fastighetsbolaget i Skåne och till ett av de 20 största i Sverige.

Bostadsbeståndet motsvarar cirka 40 procent av hyresrätterna i kommunen, vilket gör oss till den enskilt största aktören på hyresrättsmarknaden i kommunen. Andra stora aktörer på hyresmarknaden i Lund är AF (studentbostäder), Akelius och Paulssons Fastigheter. Totalt finns det cirka 62 300 bostäder i Lunds kommun varav nästan 70 procent utgörs av lägenheter i flerbostadshus och specialbostäder. Av dessa är 45 procent hyresrätter, 30 procent bostadsrätter och 25 procent äganderätter.

Dessutom äger LKF merparten av kommunens äldre­boende, flera stadsdelscentrum som Fäladstorget, Linero torg och Karshögstorg med handel och service samt ett 40-tal attraktiva kommersiella lokaler i Lunds centrum.

LKF erbjuder hyresbostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby, Veberöd, Dalby och Revinge.

Antal lägenheter

Karta över Lund med antal lägenheter på de olika orterna.
Lkfs vision, Fler och bättre hem

LKFs vision är en framtid med fler och bättre hem. Bra bostäder gör Lund mer attraktivt för både människor och företag så att kommunen kan fortsätta att utvecklas. Vi agerar hållbart och miljösmart. Vi söker mark så att vi kan bygga fler bostäder till rimliga kostnader. Vi investerar i framtiden genom att bygga nytt samt ta hand om och utveckla de fastigheter vi har. Vi ger våra hyresgäster möjligheter att påverka sitt boende så att deras hem blir bättre för dem.

9912 lägenheter totalt. Fler är 20.000 lundabor bor hos oss. 14,3 miljarder kronor uppgick marknadsvärdet på LKFs fastighetsbestånd. 40% av kommunens bostadshyresmarknad.