Skapa ett bättre Lund

Hej från Boskolan-filmen.

Livskonceptet avslutat – Boskolan lever vidare

I december 2019 avslutades Livskonceptet, en satsning på socialt hållbara och tillfälliga bostäder med fokus på nyanlända barnfamiljer. Boende i 24 lägenheter i LKFs temporära bostäder på Linero har berörts av projektet.

– Även om Livskonceptet går mot sitt slut så bär vi med oss många positiva effekter och lärdomar som kommer att leva kvar, bland annat Boskolan, säger Linda Ek, Bosocial samordnare på LKF. Hon förklarar vidare:

– Livskonceptet har motverkat utanförskap och hjälpt de berörda familjerna att komma in i samhället. Trygghetssamordnarna från Rädda Barnen har stöttat de boende och gett dem bättre förutsättningar att klara sig själva.

Inne- och utemiljö samt ”socialt kitt”

Livskonceptet har handlat om såväl inne- och utemiljö som det ”sociala kittet”. När det gäller innemiljön såg IKEA till att det fanns en del basmöbler på plats när familjerna flyttade in i slutet av 2018. Utemiljön har LKF ansvarat för.

– Vi har velat skapa en trygg utemiljö som bjuder in till möten och aktiviteter. Tanken är att det ska vara lika fint vid de temporära bostäderna som på våra andra områden. Vi arrangerade en workshop där de boende fick uttrycka hur de ville ha det i sin trädgård. Sedan tog vi med oss deras önskemål in i vår planering, säger Linda Ek.

Den sociala delen har varit Rädda Barnens ansvar, via två trygghetssamordnare som varit anställda inom projektet. De har varit på plats vid sitt kontor i de temporära bostäderna några eftermiddagar och kvällar varje vecka.

– Trygghetssamordnarnas arbete har varit väldigt behovsstyrt; de har kartlagt de boendes behov och gett ett individanpassat stöd. De har fått frågor om allt från hur man fyller i blanketter, hur man hittar till fritidsaktiviteter till hur man får kontakt med myndigheter. De har stöttat de boende att lära känna närsamhället och skapat bra relationer med föreningar, civilsamhället och kommunen, säger Linda Ek.

Positiv återkoppling

Livskonceptet har utvärderats och de nyanlända har lämnat mycket positiv återkoppling. De uttrycker att de trivs bra med sitt boende och sina grannar samt att de har fått ett värdefullt stöd från trygghetssamordnarna.

– För oss på LKF har projektet inneburit att vi bildat nätverk och skapat kontakter som gör att vi tillsammans kan fylla luckor, så att färre faller mellan stolarna och så att mer av vårt samhällsutbud når fram till alla Lundabor. Livskonceptet har varit ett bra sätt för oss att arbeta förebyggande, säger Linda Ek.

En av satsningarna inom Livskonceptet har varit Boskolan, som startade som ett pilotprojekt redan under 2018.

– Det vi lärde oss i piloten var att en boskola ska vara konkret, tillgänglig och positiv. Vi lärde oss också att delaktighet skapar engagemang och förtroende. När vi funderat ett tag på detta bestämde vi oss att detta löser vi bäst via film, närmare bestämt instruktions- eller utbildningsfilmer, säger Linda Ek.

Boskolans målgrupp: nyanlända

Målgruppen för Boskolan är nyanlända. De filmer som producerats under 2019 har tagits fram i samarbete med en av de nyanlända familjerna på Linero, inom Livskonceptet. Utöver Linda Ek och den berörda familjen så har Michael Svensson på kommunikationsenheten på LKF varit involverad i produktionen.

– Vi ville att de boende skulle vara delaktiga. I ett antal filmer får vi följa familjen när de visar hur de tar hand om sin lägenhet, på ett varmt och positivt sätt. Filmerna kan självklart användas av vem som helst som till exempel undrar hur man rensar golvbrunnen eller gör ren spisen, säger Linda Ek.

Tillsammans med Serviceförvaltningen på Lunds kommun, som hyr de temporära bostäderna, kommer LKF under 2020 att planera hur Boskolan ska se ut i framtiden. En del av utbildningen är dock given och redan på plats: filmerna!

Tre barn skrattar med hela ansikterna. Tjejen till vänster håller sig även över magen så mycket som hon skrattar.
Sunday, Michael och Michael
En pojke tar ner duschmunstycket från väggen
Boskolan - flera filmer från olika delar av hemmet

”För oss på LKF har projektet inneburit att vi bildat nätverk och skapat kontakter som gör att vi tillsammans kan fylla luckor, så att färre faller mellan stolarna”

Närbild på en datorskärm där ett finger pekar på "registrera dig"