”Det är viktigt att skapa
sammanhängande livsmiljöer”

En både viktig och nära samarbetspartner till LKF är Lunds kommun. Christoffer Nilsson är kommundirektör och berättar hur han ser på Lunds utveckling och på samarbetet med LKF.

”Det är viktigt att skapa
sammanhängande livsmiljöer”

En både viktig och nära samarbetspartner till LKF är Lunds kommun. Christoffer Nilsson är kommundirektör och berättar hur han ser på Lunds utveckling och på samarbetet med LKF.

– Hållbarhetsfrågor är viktiga för mig. När jag började fundera över vilka kommuner jag kunde tänka mig att söka mig till 2018, så kändes Lund rätt. Det gäller verkligen att hålla i alla hållbarhetsdimensioner när man växer som Lund gör, just nu med 1 500 till 2 000 personer per år, säger han.

Lund har cirka 125 000 invånare och är därmed Sveriges tolfte största stad, vilket Christoffer Nilsson tror att många Lundabor inte är medvetna om. Här menar han att det är viktigt att ta sig tid att fundera över vilket samhälle man vill bygga; mitt i en expansionsfas och dessutom med både Malmö och Köpenhamn på nära håll.

– Vi behöver bli bättre på att dra nytta av vår gemensamma konkurrens. Det gäller att skapa sammanhängande livsmiljöer samtidigt som vi ska freda åkermarken och värna om vår gamla stadskärna. Därför väljer vi nu att öppna upp Brunnshög. Västerbro och Källby är andra potentiella utbyggnadsområden. När det gäller bostäder tycker vi att det är viktigt att ha blandade upplåtelseformer och då är det bra att ha en allmännytta med ambitioner, säger han.

Christoffer ser på LKF som en del av Lunds kommun; som ett verktyg för kommunkoncernen.

– Vårt samarbete fungerar väldigt bra. LKF är lyhörda för Lunds ambition och utveckling, med Xplorion på Brunnshög som ett aktivt bidrag.

Vad tänker du om LKFs hållbarhetsarbete?

– Eftersom LKF är en del av oss, ska vi självklart ha åsikter om deras hållbarhetsarbete, om än inte på detaljnivå. En fråga som jag tycker är viktig är att skapa en mer miljövänlig byggprocess, till exempel när det gäller utsläpp. Mobilitetsfrågorna är också viktiga. Hur kan vi stimulera mer miljösmarta sätt att förflytta sig? Och hur kan vi hitta fler sätt att stödja hyresgästerna att leva hållbart?

Har du några andra tankar om boendefrågor och hållbarhet?

– Vi behöver fundera över hur vi kan tillföra relativt billiga bostäder samtidigt som vi genomför pilotförsök med mer kostnadsdrivande projekt. Det gäller att hitta en balans mellan kostnader och hållbarhet.

Att LKF är en av väldigt få hyresvärdar i Lund är inget önskeläge för någon, vilket Christoffer Nilsson är väl medveten om.

– Det hade varit bra med ett antal hyfsat stora hyresvärdar, eftersom vårt bostadsläge är väldigt ansträngt. Det hade skapat dynamik. Vi försöker utmana alla fastighetsägare att bygga för den här målgruppen, säger Christoffer och avslutar:

– Det är en utmaning att bygga både det lokala samhället utifrån en stark värdegrund och att samtidigt inse att vi finns i en internationell kontext och i en storstadsregion som är större än Lund.

Fakta

Lunds kommun och LKF möts på flera nivåer, i ett antal olika forum. LKFs styrelse utses av Lunds kommunfullmäktige och speglar dess partipolitiska sammansättning. Kommundirektören och LKFs vd möts dels i Koncernledningsforum, dels i egna återkommande möten.
Christoffer Nilsson är kommundirektör i Lund sedan oktober 2018. Då kom han från en tjänst som biträdande kommundirektör i Uppsala (2014–2018) och hade dessförinnan arbetat 11 år inom Uppsala kommun, som näringslivsstrateg och med bland annat näringslivs- och bolagsfrågor.

Men sitter vid på en bänk vid en trappuppgång. Flera personer går snabbt förbi kameran.
Pratbubbla med texten: LKFs högsta serviceindex någonsin.
85% i grönt
85% i grönt
Pratbubbla med texten: LKFs högsta serviceindex någonsin.

Varje höst sänder LKF ut en kundenkät till cirka 3 000 hyresgäster. 2019 var det 67,7 procent av dessa som svarade. Företaget, Aktiv Bo, som genomfört enkäten, har jämfört vårt resultat med ett 20-tal andra bostads­företag som har mellan 4 000 – 11 000 lägenheter.

LKF nominerades till Högsta Produktindex och Högsta Lyft Serviceindex i ett av branschens stora benchmarkevent och vann Kundkristallen för Högsta Produktindex.

I 2019 års enkät framgår bland annat (2018 års resultat inom parentes):

87 %

tycker att det är lätt att nå LKF (84 %).

85 %

tycker att LKF levererar bra eller mycket bra service (83 %).

82 %

känner sig trygga (81 %).

88 %

tycker att de får hjälp när det behövs (87 %).

83 %

tycker att det är rent och snyggt (81 %).

92 %

trivs hos LKF (91 %) och 94 % (94 %) kan rekommendera oss som hyresvärd.

”Det fina betyget ger oss energi att fortsätta arbeta för att leverera service i världsklass!”

”I 2019 års kundenkät får vi vårt högsta Serviceindex någonsin, 85 procent, en ökning med 1,6 procentenheter! Ett betyg som vi är mycket stolta över! Vi har förbättrat kundbetyget i nästan alla frågor i enkäten, vilket visar att vårt arbete med ständiga förbättringar och fokus på kund ger effekt.
På frågorna om rent och snyggt har kundbetyget ökat från 81,1 till 83,4 procent, där frågorna om städning av gård och närmiljö samt skötsel av rabatter och buskar ökar över tre procentenheter. Tillgänglighet och att ta kunden på allvar är viktiga frågor för oss och vi är mycket glada över att andelen nöjda eller mycket nöjda hyresgäster ökar från 85,9 till 87,7 procent. Tryggheten är fortsatt hög och har ökat från 80,7 till 82,1 procent. Det fina betyget i årets kundenkät ger oss ännu mer energi att fortsätta arbeta för att leverera service i världsklass!”

Sandra af Forselles, fastighetschef

Leende medelålders kvinna med axellångt hår. Ett grönt filter över hela bilden.