Attraktiva hem

Två tjejer som är runt 6 år håller om varandra och ler. Anar en lekplats i bakgrunden.
En illustration av en lekplats med både klätterställning och rutschkana.

En lekplats tog form i samråd med de boende

Under året har en av lekplatserna på Uarda i Lund byggts om. Områdesvärd Sebastian Mati hade inför ombyggnaden en dialog med den lokala hyresgästföreningen, för att samla in synpunkter från hyresgästerna. Utifrån hyresgästernas önskemål sammanställde Sebastian Mati en enkät, som han delade ut till alla i området. Här kunde de bland annat rangordna hur viktiga de tyckte att olika moment var, som till exempel: fri lek och möjlighet att klättra och gunga. – Sedan sammanställde jag enkätsvaren och diskuterade dem med vår landskapsingenjör och en extern konsult, som tog fram ett förslag. På ett kvällsmöte för alla boende i området visade jag upp förslaget och fick då in två synpunkter på justeringar. Dem la vi till i förslaget innan det gick iväg på upphandling, berättar Sebastian. Lekplatsen ställs i ordning under vintern 2019/2020 och beräknas vara klar i slutet av april. På lekplatsen testas även ett miljövänligare alternativ för fallskydd som underlag, nämligen kork. Korkens största fördel är att den, till skillnad från gummiunderlag, inte släpper ut mikroplaster. Pilotprojektet med att använda kork kommer att utvärderas 2020.

Kork är en bra ersättning för gummigranulat då inte mikroplaster frigörs vid slitage av lekplatsen.

Användningen av korkunderlag har tidigare inte prövats av LKF, vilket gör denna lekplats till ett ”pilotprojekt”. Hur mycket slitage lekplatsen utsätts för och i vilken utsträckning den behöver underhållas kommer att utvärderas under 2020.