BYGGA FLER
BOSTÄDER

Något lägre byggtakt

För att skapa ett långsiktigt hållbart Lund och möta efterfrågan på bostäder fortsätter LKF att bygga fler lägenheter, äldreboenden, LSS-bostäder samt ungdoms- och studentlägenheter. Målet är att ha en projektportfölj med minst 1 500 bostäder och att byggstarta 250 – 300 bostäder per år. Under 2019 har byggandet legat på en något lägre nivå, men sett till perioden 2014 – 2019 är snittet på 298 lägenheter per år.

Nybyggnation Dokumentet.