Bilaga 1

FASTIGHETSINNEHAV

Enheter som ägs eller på annat sätt nyttjas av LKF. PER 2019­-12-­31, TKR