Skapa ett bättre Lund

Struktur/styrning återvinning och återbruk

Avfallshantering

Vad hamnar i källsorteringen?

Två staplar: 2018: 5655 ton. 201: 5029 ton.

Sorteringsgraden har blivit något bättre jämfört med 2018. Vi har gått från att ha 59 % restavfall i våra behållare till 57 % nu 2019. Andelen restavfall är något vi jobbar med att förbättra. Vi vill att så lite avfall som möjligt ska gå som restavfall, därför planeras en avfallskampanj under 2020.

Läs mer på www.lkf.se om källsortering av ditt avfall.

57% restavfall, 13,7% matavfall, 10,7% papper, 7% pappersförpackningar, 4,8% plastförpackningar, 2,1% färgat glas, 2% ofärgat glas, 1,5% textil. 0,9% metall och 0,3% farligt avfall