ATTRAKTIVA HEM

Att trivas i sitt hem

LKF erbjuder väl underhållna bostäder och utvecklar hyresgästernas möjligheter att påverka sin boendemiljö; en viktig grund för att skapa trygghet och trivsel. Under 2019 har en rad insatser gjorts när det gäller delaktighet, boinflytande samt ombyggnads- och underhållssatsningar.