Attraktiva hem

Struktur/styrning Bosocialt arbete

Att trivas och känna sig trygg i sitt hem

Att bedriva bosocialt arbete är centralt för LKF och ligger helt i linje med företagets värderingar och kultur. Att känna sig trygg hemma och trivas i sitt bostadsområde är grundläggande, för alla. Hållbarhetschef Lena Nordenbro berättar hur arbetet styrs och genomförs.

– LKF bygger bostäder som sedan ska hålla länge, både fysiskt och socialt. Självklart är underhållet av bostäderna viktigt, det bidrar bland annat till en sund och säker inomhus­miljö. Men vi arbetar bredare, på så många fler sätt, för att våra hyresgäster ska trivas säger hon.

En central del är att hyresgästerna känner att de har inflytande över sitt boende, med möjlighet till delaktighet. En del hyresgäster tycker att det räcker med påverkan via HLU (Hyresgäststyrt underhåll), medan andra vill vara delaktiga även i utvecklingen av sin utemiljö, lek- eller uteplatser, cykelparkeringar eller vid större ombyggnader.

En stor del av boinflytandet sker via de lokala hyresgästföreningarna, men även via andra forum. För den mer formella samverkan mellan LKF och hyresgästerna finns fyra inarbetade sammanhang: Boinflytandekommittén, Bo-utskottet, Bosamråd och Bostadsmöten (se illustration nedan). De lokala hyresgästföreningarna är även aktiva i flera bostadsområden, när det gäller att ordna bosociala aktiviteter som t.ex. gårdsfester. Ofta arrangeras aktiviteter tillsammans med LKF, till exempel de större vårfesterna som genomfördes i 10 bostads­områden under 2019. Vid festerna deltog också bland annat lokala föreningar, som LKF sponsrar och gärna ser som en viktig aktör i det bosociala arbetet (läs mer på LKF stöttar basketklubbens integrationsarbete).

Fakta

Bosociala aktiviteter 2019, ett axplock:

  • 10 vårfester har arrangerats på 10 av LKFs bostadsområden (läs mer på Vårfestligt med biologisk mångfald som tema).
  • I oktober invigdes en hundrastgård på Linero.
  • Konstprojekt har genomförts tillsammans med barn, på Linero och Norra Fäladen.
  • I oktober arrangerades en skördefest på Norra Fäladen.
  • Ett antal odlingsgrupper har varit aktiva under året.
  • Gårdsfester vid de temporära bostäderna.
  • Öppen föreläsning och även utbildning i Huskurage (ca 100 medarbetare).
  • Visning av filmen Push samt panel­debatt, för förtroendevalda inom lokala hyresgästföreningarna.
En kille håller på att göra sitt egna insektshotell och får hjälp av en yngre man med LKF-jacka.

Vi bygger hem för både människor och insekter.

Bemötande och utemiljö

En viktig del i det bosociala arbetet handlar om hur LKFs medarbetare bemöter hyresgästerna i sitt dagliga arbete.

– Våra värdeord mänsklig och pålitlig vägleder oss i detta. Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig sedda och lyssnade på, oavsett vem av oss de möter, säger Lena Nordenbro.

Det bosociala arbetet avspeglar sig också i den fysiska utemiljön. I flera bostadsområden genomförs återkommande trygghets­vandringar, där hyresgästerna kan berätta vad de tycker om bland annat planteringar och belysning. Lekplatser och gemensamma utrymmen som miljöhus och tvättstugor ska självklart också kännas trygga att använda. Tillsammans tittar man på vad som är möjligt att förbättra när det gäller trygghet.

Utveckling av stadsdelar

– När vi utvecklar och förnyar bostadsområden och stadsdelar kan vi skapa ökade värden, genom att tidigt involvera våra hyresgäster. Förutom att området redan vid ombyggnaden kan utvecklas till ett mer socialt hållbart område och en kugge i ett hållbart Lund, så skapas ökad samhörighet och trivsel genom hyresgästernas delaktighet. Som exempel på detta kan nämnas ombyggnaden av Linero och förnyelse av Linero centrum. Här sker fortfarande en mycket aktiv och framgångsrik hyresgästdialog säger Lena Nordenbro (läs mer på Renoveringen på Linero följd av forskare).

Vilken effekt har då det bosociala arbetet? Ett sätt att ta reda på det är den kundenkät som årligen sänds ut till cirka 3 000 hyresgäster. I den finns ett antal frågor som hänför sig just till trygghet och trivsel, med tydliga besked på vad hyresgästerna tycker.

Ny strategi väg

– Det viktigaste i vårt bosociala arbete är att vi möter och lyssnar på våra hyresgäster. Vi kan ständigt förbättra hur vi gör detta och vad vi därefter gör utifrån vårt lyssnande, så att det skapar mer värde. Därför har vi arbetat fram en strategi för vårt bosociala arbete under året, säger Lena Nordenbro och förtydligar:

– Utifrån det utkast vi tagit fram kommer vi att landa i en strategi för detta arbete under våren 2020. Vi har skissat fram ett antal fokusområden, som ska stärka vårt bosociala arbete. Via intervjuer och work­shops har vi försökt bena ut vad det här arbetet innebär för olika målgrupper och vilka som är våra utmaningar. Vi har tittat generellt för LKF, men även specifikt för olika bostadsområden. Vi kommer genom strategin att kunna arbeta ännu mer anpassat efter behov och även tydliggöra hur våra olika roller, såväl interna som externa, stärker varandra i det bosociala arbetet.

”När vi utvecklar och förnyar bostadsområden och stadsdelar kan vi skapa ökade värden, genom att tidigt involvera våra hyresgäster.”

Närbild på ett insektshotell med en blå fjäril påklistrad.

Insektshotellet – redo för inflyttning

Trivs hos oss: Mål 93,7% utfall 92%. Mål känner sig trygg: Mål 82,4% utfall 82%
Illustration av ett hus. Våning 1: Hyresgästerna. Våning 2: Bosamråd och bostadsmöten. Våning 3: Bo-utskottet. Våning 4: Boinflytandekommittén

Hyresgästerna kan organisera sig och träffas i det som kallas Bostadsmöten, ofta arrangerade av en lokal hyres­gästförening. Områdes­värdarna möter sedan den lokala hyresgästföreningen i Bosamråd, två gånger om året per område. På nästa nivå finns Bo-utskottet, som är ett förberedande organ med fokus på bosocialt arbete inför Boinflytandekommittén. I Boutskottet deltar områdesvärdarna, hållbarhetschef, och bosociala utvecklare från LKF samt representanter från Hyresgästföreningen. I det övergripande organet, Boinflytandekommittén, möts LKFs vd, affärsutvecklingschef, ekonomichef, hållbarhetschef och fastighetschefer samt representanter från Hyresgästföreningen i Malmö och Lund.

Leende ungre kvinna med LKF tröja pratar med en man som har ryggen mot kameran.
Hundrastgård med gräs i hela hagen. Ballonger uppsatta på inhägnaden Flera stora hundar och deras människor står och pratar där inne.

Invigning hundrastgård Linero.

Närbild på en träd utskuret i koppar som är uppsatt på en vit tegelfasad. Kvinna går med matkasse raskt förbi.

Barnens konstverk på Linero.