Analys av bokslut

LUNDS KOMMUNS FASTIGHETS AB (PUBL) BOKSLUT 2019-12-31

Intäkter och kostnader per kvm Bokslut 2019 Bokslut 2018 Förändring 2018–2019 Budget 2020
tkr kr/kvm tkr kr/kvm %/kvm tkr kr/kvm
Hyror, brutto 1 052 705 1 214 999 687

1 178

3%

1 098 014

1 239

Övriga intäkter 45 449 52 43 695

51

2%

25 140

28

0

Underhåll inkl underhålls­återbäring -152 526 -176 -158 837

-187

-6,0%

-145 970

-165

Reparationer -67 269 -78 -58 165

-69

13,2%

-55 338

-62

Fastighetsskötsel -63 994 -74 -52 712

-62

18,8%

-62 594

-71

Sophantering, sotning -20 450 -24 -19 461

-23

2,8%

-18 846

-21

Städning -16 053 -19 -14 374

-17

9,3%

-19 169

-22

Bränsle, värme -89 480 -103 -90 878

-107

-3,6%

-97 508

-110

Vatten -27 840 -32 -27 712

-33

-1,7%

-30 455

-34

El -20 553 -24 -16 225

-19

24,0%

-18 755

-21

Fastighetsskatt -26 288 -30 -24 248

-29

6,1%

-26 921

-30

Försäkringar (sak) -6 063 -7 -3 986

-5

48,9%

-6 423

-7

Administration -111 842 -129 -98 964

-117

10,6%

-129 388

-146

Outhyrt -10 307 -12 -7 799

-9

29,4%

-33 710

-38

Avskrivna fordringar -1 135 -1 -1 110

-1

0,0%

-1 050

-1

Hyresgästernas medel -4 0

0

100%

0

Antenn-avg, kabel-TV -5 145 -6 -7 422

-9

-32,2%

-5 250

-6

Övriga kostnader -8 266 -10 -11 002

-13

-26,5%

-8 074

-9

Avskrivning -193 088 -223 -171 517

-202

10,2%

-208 341

-235

Central administration -20 613 -24 -18 330

-22

10,1%

-23 352

-26

Återföring nedskrivning
Rörelseresultat 257 239 297

260 639

307

-3,4%

232 010

262

Räntor och likn. res. poster -68 718 -79

-57 267

-67

17,4%

-63 400

-72

Ränteintäkter 77 0

72

0

100

Resultat efter finansiella poster

188 599

217 203 444 240 -9,3% 168 710 190
Periodiseringsfond -2 266 -3

-11 677

-14

-81,0%

18 534

21

Skatt -34 417 -40

-41 505

-49

-18,8%

-3 778

-4

Årets resultat

151 916

175 150 262 177 -1,0% 183 466 207
Drift, exkl skatter och outhyrt -369 225 -426

-329 464

-380

12,1%

0

0

Underhåll inkl underhållsrabatt -152 526 -176

-158 837

-183

-4,0%

-145 970

-165

Värme -89 480 -103

-90 878

-105

-1,5%

-97 508

-110

Totalt

-611 231

-705 -579 178 -668

5,5%

-243 478

-275

Vägd yta kvm inkl sekunda lokaler
849 118 848 916 886 507