hållbar vardag

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

VD har ordet

VÄL RUSTADE SER VI FRAMÅT

Läs mer

attraktiva hem

ATT TRIVAS HELT ENKELT

LKF erbjuder väl underhållna bostäder och utvecklar hyresgästernas möjligheter att påverka sin boendemiljö; en viktig grund för att skapa trygghet och trivsel. Under 2019 har en rad insatser gjorts när det gäller delaktighet, boinflytande samt ombyggnads- och underhållssatsningar.

Läs mer

BYGGA FLER BOSTÄDER

NÅGOT LÄGRE BYGGTAKT

För att skapa ett långsiktigt hållbart Lund och möta efterfrågan på bostäder fortsätter LKF att bygga fler lägenheter, äldreboenden, LSS-bostäder samt ungdoms- och studentlägenheter. Målet är att ha en projektportfölj med minst 1 500 bostäder och att byggstarta 250 – 300 bostäder per år. Under 2019 har byggandet legat på en något lägre nivå, men sett till perioden 2014 – 2019 är snittet på 298 lägenheter per år.

Läs mer

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

LKF – EN VIKTIG SPELARE I ETT STÖRRE SAMMANHANG

Cirka 20 000 av Lunds invånare, eller var sjätte Lundabo, bor i någon av LKFs 10 000 lägenheter. Runt 9 000 sökte under årets sista kvartal någon av de 200 lediga lägenheterna. Våra medarbetares vardag handlar om att skapa fler och bättre hem. LKF arbetar aktivt med att skapa ett bättre Lund, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt.

Läs mer

”Det fina betyget ger oss energi att fortsätta arbeta för att leverera service i världsklass!”

LKF nominerades till Högsta Produktindex och Högsta Lyft Serviceindex i ett av branschens stora benchmarkevent och vann Kundkristallen för Högsta Produktindex.

SANDRA AF FORSELLES, FASTIGHETSCHEF

ATTRAKTIVA HEM

Vårfestligt med biologisk mångfald som tema

Att skapa socialt hållbara bostadsområden är ett av LKFs övergripande mål. Ett sätt att göra det mer konkret är de vårfester som LKF arrangerar, på ett tiotal av företagets bostadsområden. Utöver möten och aktiviteter är förhoppningen att festerna ska bidra till en ökad känsla av trygghet och trivsel.

Läs mer

BYGGA FLER BOSTÄDER

LKF först ut i södra Sverige att testa coliving

LKFs styrelse har under 2019 beslutat att satsa på ett coliving-projekt på Brunnshög, Lunds nya, hållbara stadsdel. När projektet är färdigbyggt 2022 kommer ca 70 unga vuxna, mellan 20-35 år, intressematchas till ett yteffektivt boende med gemensamt kök/vardagsrum och olika delningstjänster. Syftet med Coliving-konceptet är att underlätta för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden till en rimlig kostnad och bidra till en ökad social hållbarhet.

Läs mer

SKAPA ETT BÄTTRE LUND

Klimatfrågan ett självklart fokus, på många nivåer

Två av LKFs hållbarhetsmål 2018 – 2020 är att minimera klimatpåverkan genom att dels bli fossilbränslefria och dels minska primärenergianvändningen med 55 procent. Båda målen är så gott som uppnådda och arbetet med att ytterligare minska klimatavtrycket pågår för fullt.

Läs mer

MEDARBETARE

Ett år med fokus på kunder, starka team och arbetsglädje

Under 2019 har delar av LKFs organisation förändrats för att bättre kunna möta kundernas behov, nu och i framtiden. Fokus med vår nya organisation är att förenkla för kunder och leverera ännu bättre service. Men även att skapa organisatoriska starka team med ökade möjligheter till samarbete och ännu mer arbetsglädje. Förändringen består i huvudsak av att vi har gått från tre till två fastighetsområden och att skapandet av ett kundcenter.

Läs mer

”Under 2019 har de sista pusselbitarna fallit
på plats och våra ledord – kundfokus, starka team och arbetsglädje – börjar sippra ned i hela organisationen.”

FREDRIK MILLERTSON, VD