Medarbetare

Stolthet och ökad gemenskap för certifierade lokalvårdare

LKFs lokalvårdare har under 2018 genomgått certifieringsutbildningen PRYL; Professionellt yrkescertifikat för lokalvårdare. Utbildningen utgör normen för den grundkompetens som en svensk lokalvårdare ska ha. Deras chef Karolina Lindqvist, som också gått utbildningen, är stolt och nöjd med allas insats.

– Utbildningen har gått jättebra och för mig känns det bra att hela gruppen nu har samma baskunskaper. Att ha certifierad personal är en fjäder i hatten för LKF och att gruppen som helhet uppmärksammats genom att vi satsat på dem känns viktigt, säger hon.

Utbildningen består av tre heldagar och egenstudier samt ett certifieringstillfälle. Kursen ger bland annat kunskaper om rengöringsprodukter, ytmaterial, hygien, service och kvalitet, arbetsplanering och arbetsmiljö samt miljö och hållbarhet.

Lokalvårdarna har uppskattat utbildningen och tyckt den varit mycket bra.

– Jag har bara mötts av positiva reaktioner; de är glada och stolta. De har fått både ny kunskap och en bekräftelse på att det de kunde sen innan var viktig kunskap. De har också uppskattat att få göra detta tillsammans och har kommit varandra närmare som grupp, säger Karolina Lindqvist.

Utöver den här utbildningen har lokalvårdarna under året fått ytterligare kompe­tensutveckling i form av en eftermiddag om ergonomi. Karolina försöker också aktivt arbeta för att sänka sjukfrånvaron i gruppen. 2017 gick de allihop och tränade tillsammans, vilket 2018 har övergått till att Karolina försöker uppmuntra sin personal att utnyttja företagets friskvårdspeng, för att bland annat träna, få massage eller akupunktur.

– Att vara lokalvårdare sliter på axlar, nacke, knän och rygg, så det gäller att ta hand om sin kropp. Det försöker jag påminna dem om, bland annat nu i höst när jag har varit ute på en liten turné och städat tillsammans med min personal, avslutar Karolina Lindqvist.

”Att ha certifierad personal är en fjäder i hatten för LKF och att gruppen som helhet uppmärksammats genom att vi satsat på dem känns viktigt.”