Skapa ett bättre Lund

LKF – en viktig spelare i ett större sammanhang

Cirka 20 000 av Lunds invånare, eller var sjätte Lundabo, bor i någon av LKFs 10 000 lägenheter. Runt 8 700 sökte under årets sista kvartal någon av de 200 lägenheter som var lediga då. Våra medarbetares vardag handlar om att skapa fler och bättre hem. Allt LKF gör är en viktig kugge i arbetet med att skapa ett bättre Lund, ur såväl ekonomisk som social och ekologisk synpunkt.