Attraktiva hem

Nyckeltuber

– för allas säkerhet

Merparten av LKFs lägenheter har numera en nyckeltub och ungefär hälften av dem har installerats under 2018. Tanken är att skapa större säkerhet för hantering av nycklar vid renovering och underhåll.

En nyckeltub kan enkelt beskrivas som en cylinder som monteras in i lägenhetens ytterdörr. Tuben kan öppnas både inifrån och utifrån, vilket ger en smidig hantering för såväl LKF, hantverkare som hyresgäster.

Istället för att lämna in sin lägenhetsnyckel till LKF, räcker det för hyresgäster med nyckeltub att lägga nyckeln i tuben. Hantverkare eller LKF-personal låser sedan upp tuben från utsidan, använder nyckeln för att låsa upp och lämnar nyckeln på samma ställe när de låst och är klara. Inga tider att passa och så få personer inblandade i nyckelhanteringen som möjligt är tanken. Vilket ger en säker, trygg och smidig nyckelhantering.

Fakta

Nyckeltuber

LKF har haft nyckeltuber på vissa bostads­områden sedan 2013. Sedan dess installeras de i all nyproduktion och vid dörrbyten. De finns i dag på alla lägenheter i LKFs Fastighetsområde Öster och på ungefär hälften av Fastighetsområdena Norr och Söders lägenheter. Sammanlagt har LKF cirka 6 800 lägenheter med nyckeltub och ungefär 2 700 utan.

6 800

lägenheter med nyckeltub

OMBYGGNAD/UNDERHÅLL

Varför är detta viktigt för oss?

Väl underhållna bostäder och lokaler säkrar fastigheternas värde, ger låga driftkostnader och erbjuder en bra boendemiljö.

Hur arbetar vi?

Genom bolags- och avdelningsplaner som följs upp med besiktning innan åtgärder utförs.

Hur har det gått 2018?

Underhåll/ombyggnadsprojekt för 101 mkr (183 mkr) samt hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, HLU, för 48 (53) mkr.

Resultat från kundenkäten visar att 83 % (84,3 %) av kunderna är nöjda med underhållet i bostäder och närmiljö.

(Siffrorna inom parentes rör 2017.)