Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2018 2017
Ränteintäkter 0 0
Övriga ränteintäkter 0 0
0 0