Not 7 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2018 2017
Garantibelopp Fastigo 2 2
Avsättning pensioner 1 1
3 2