Not 4 Taxebundna kostnader

2018 2017
Uppvärmning 91 93
Sophantering och sotning 20 20
Vatten 28 24
Fastighetsel 16 15
155 152