Not 32 Räntor och utdelningar

2018 2017
Erhållen ränta 0 0
Erlagd ränta -50 -72
-50 -72